Justitiële inrichting Caribisch Nederland (J.I.C.N) bezoekt Douane Caribisch Nederland

Onlangs bezochten medewerkers van J.I.C.N. tijdens een teamdag de Douane Caribisch Nederland. Gedurende dit bezoek werden er verschillende presentaties en demonstraties over de werkzaamheden van de Douane gegeven. Hierdoor kregen de J.I.C.N. medewerkers een vollediger beeld van de werkzaamheden en vaardigheden van de Douane medewerkers.

Gezien de ontwikkelingen op velerlei gebied (o.a. informatietechnologie) komt er steeds meer aandacht voor het belang van een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners (o.a. KMar, politie, kustwacht, brandweer). In het kader hiervan zal de Douane dit jaar diverse samenwerking protocollen aangaan met de partners in de handhavingketen. Zodat er door gezamenlijke optredens, meer efficiency gehaald kan worden uit de beschikbare mensen en middelen.

Douane Caribisch Nederland maakt onderdeel uit van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) en is met name belast met het toezicht op de goederenstroom naar en uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de heffing van ABB bij invoer. Als zodanig vormt ze een onderdeel van de Nederlandse Douane.