Internationale erkenning voor Nationale Parken in Caribisch Nederland

Het Bonaire Nationaal Mariene Park, het Nationaal Park The Quill/Boven op St. Eustatius en het Nationaal Park de Sababank werden eind oktober 2012 erkend als “gebieden van bijzonder belang voor het Caribische Gebied”. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Dominicaanse Republiek van de zestien landen die aangesloten zijn bij het Caribische verdrag voor bescherming van bijzondere gebieden en soorten, het SPAW Protocol.

Om deze erkenning te krijgen moeten natuurparken voldoen aan een aantal strikte criteria voor het belang van het gebied voor de regio en de kwaliteit van de bescherming van het gebied.
In totaal achttien natuurparken mochten deze formele erkenning van de SPAW Conference of Parties ontvangen, zes in de Franse gebiedsdelen, vier in de Verenigde Staten, de drie genoemde gebieden in de Nederlandse eilanden, twee in Belize, twee in Colombia en één in Cuba.

De door het SPAW Protocol erkende natuurparken vormen de basis voor een samenwerkingsprogramma dat de komende jaren ontwikkeld zal worden ter ondersteuning van de parken, met nadruk op de onderlinge verbanden—de connectiviteit—tussen de gebieden vanuit zowel biologisch, cultureel, als menselijk perspectief.

Natuurparken kunnen door de landen voorgedragen worden voor erkenning door het SPAW protocol, mits ze voldoen aan ecologische criteria zoals ecologische representativiteit, variëteit, huisvesting van bedreigde of zeldzame soorten of ecosystemen, of aanwezigheid van kritieke habitats voor bijzondere soorten. Maar ze moeten ook voldoen aan culturele en socio-economische voorwaarden en bijvoorbeeld van belangrijke culturele of traditionele waarde zijn. Of economische of sociologische voordelen leveren voor toerisme of voor overleving van gebruikersgroepen zoals artisanale vissers of traditionele gemeenschappen. Verder moeten de gebieden wettelijk ingesteld en beschermd zijn en goed beheerd worden, gebaseerd op een aantoonbaar effectief beheersplan met duidelijke doelen, dat regelmatig geëvalueerd wordt.

Tijdens de SPAW meeting werd, naast beschermde gebieden, ook uitgebreid aandacht besteed aan de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Het SPAW protocol heeft bijlagen met bedreigde soorten die volledig beschermd moeten worden of, wanneer de bedreiging minder acuut is, duurzaam beheerd. Een werkgroep van het SPAW Protocol waarin ook Nederland zitting heeft, is bezig te evalueren of deze lijsten die in 1992 werden opgesteld, niet aangepast of uitgebreid moeten worden. Een honderdtal soorten werd geïdentificeerd die nader geëvalueerd moeten worden voor mogelijke opname in de bijlagen.