Integraal Wijkgericht werken gaat starten

Gedeputeerde Silvana Serfilia, portefeuillehouder Samenleving en Zorg, heeft aangegeven bij de workshop Integrale Wijkaanpak Bonaire dat “de overheid klaar staat om de beleidsgroep met alle mogelijke middelen bij te staan om de activiteiten in de wijken te kunnen realiseren.” De overheid heeft de naam integrale wijkaanpak veranderd in Integraal Wijkgericht werken. “Nu gaat het werken beginnen, wat zeker geen gemakkelijke taak is” aldus Serfilia.

Volgens de gedeputeerde dien je eerst de wijkbewoners te motiveren om mee te helpen in het leefbaar maken van de wijk. Het is niet de overheid die met ideeën moet komen, maar de wijkbewoners zelf. De overheid heeft hierin een facilitaire taak. Het is de wijk die uiteindelijk het werk moet doen.

Er is gekozen voor de Oásis Game aanpak: deze Oasis Game is een methode voor wijkopbouw, sociale cohesie en dynamiek waarin je mensen de kans geeft samen aan hun droom te werken. Deze wijkgerichtwerken-methode wordt ook reeds in diverse Europees Nederlandse steden toegepast. De eerste wijk die aan de beurt komt in Bonaire is Nort Saliña. In deze wijk zal ook een brede school gebouwd worden. De faciliteiten voor sport en naschoolse opvang in deze wijk zullen verbeterd worden. Voor de wijken Tera Kòrá, Nikiboko en Amboina. liggen er al plannen klaar die binnen niet al te lange tijd uitgevoerd zullen worden.

In de wijk Nikiboko werkt de overheid samen met de lokale (sociale) woningbouwvereniging Fundashon Cas Bonaireano (FCB). Zij bouwen nu 101 huizen. Samen wordt gekeken naar de beste manier om de projecten, bestemd voor deze wijk te realiseren. De wijk Rincon zal speciaal aandacht kunnen verwachten van de overheid. Door het toepassen van Oásis Game kunnen de andere wijken zien hoe zo’n aanpak in de praktijk functioneert. Hierdoor kunnen de andere wijken hun voordeel meedoen. Gedeputeerde Silvana Serfilia doet een dringend beroep op elke inwoner van Bonaire om het integrale wijkgericht werken een succes te laten worden.

Het is een meerjarigproject die beoogt de kwaliteit en leefbaarheid van de wijken te verhogen en een duurzaam karakter te verlenen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de projectleider Mary-Lou Santjago en FCB die mee geholpen hebben met de projectinventarisatie voor de wijk Nikiboko.