Ingezonden stuk van PHU

DE WEG VOOR ONS (6)
Zetelverplaatsing
Er is veel spanning in de wereld. In Syrië is een burgeroorlog in volle gang. Europa begint te kraken. Er zijn vele oorzaken. Sommige zijn inherent aan het kapitalisme, andere komen voort uit religieus fanatisme. Wederom vragen wij ons af of we moeten zwijgen of waarschuwen? Als we waarschuwen, gooien we zelf olie op het vuur. Want als men het negatieve aandacht geeft, dan geeft men het kracht. Als men zwijgt, kan men geen voorzorgsmaatregelen suggereren.
Een maatregel voor de Antillen is om de eilanden internatonaal als NEUTRAAL GEBIED erkend te krijgen. Wij zijn te klein om te worden verwikkeld in een Derde Wereldoorlog, of welke oorlog dan ook. Daarom moet de Amerikaanse basis op Curaçao weg. En moet er geen basis op Bonaire komen. De Verenigde Naties belasten zich met de defensie van de eilanden en het commando over de Koninklijke Marine in Curaçao wordt overgedragen aan de VN.

Tegen Nederland zeggen wij: “Als u het morele argument om dit te doen niet begrijpt, begrijp dan op zijn minst uw eigen financieel belang”. Vóór de Tweede Wereldoorlog zijn vele Nederlandse bedrijven naar Curaçao uitgeweken. Zij hebben gauw hun zetel vanuit Nederland naar Curaçao verplaatst. Duitsland heeft geprobeerd om aan hun bezittingen buiten Nederland (bijv. in Zuid-Amerika) te komen, maar dat is niet gelukt. De gevluchte Nederlandse bedrijven werden wereldwijd erkend als Curaçaose bedrijven, omdat zij vlak vóór de Oorlog hun zetel in Curaçao hadden gevestigd. Alle besluiten die onder druk van Duitsland in Nederland werden genomen, werden daarom door rechtbanken geacht nietig te zijn. Zonder toestemming van de nieuwe directeuren in Curaçao kon Duitsland dus niets doen. Hoewel dit alleen de bezittingen gelegen buiten Nederland kon beschermen, was deze maatregel toch effectief.
Zetelverplaatsing is geregeld in twee Rijkswetten. Bedrijven kunnen dit van te voren regelen, zodat een eventuele Wereldoorlog hen niet onvoorbereid overrompelt. De PHU raadt alle bedrijven in Nederland en de Antillen aan om zich op deze manier voor te bereiden. En als Nederland er dan in de tussentijd voor wil zorgen dat de eilanden worden erkend als NEUTRAL GEBIED, dan hebben we (zowel Nederland als de Antillen) veel minder hoofdbrekens als er een nieuwe Wereldoorlog mocht uitbreken. En dan hebben wij allemaal een plaats waar we rustig en in vrede kunnen leven en waar onze financiële belangen naar omstandigheden veilig zijn.

Het is ironisch dat we middels financiële argumentatie Nederland in de moreel juiste richting moeten sturen. Het is echter nu eenmaal de economische macht die regeert tijdens deze fase van de geschiedenis. En dat geldt overigens niet alleen voor Nederland. Bij ons is het ook zo. Het enige verschil is dat we minder geld hebben. De hebzucht heerst hier ook. Wijzere hoofden zullen zowel hier als in Nederland uiteindelijk wel de overhand krijgen. Dan zal het Natuurrecht weer de leidraad zijn in onze gemeenschap. In de tussentijd moeten we echter de realiteit onder ogen zien. Een mondiale explosie zit eraan te komen, tenzij we snel een andere koers gaan varen en eigendomsherverdeling op grote schaal ter hand gaan nemen. Wij zullen blijven aanbevelen, waarschuwen en hopen, maar we zijn ook realistisch. Dovemans oren horen nu eenmaal niet.

Bonaire, 15 september 2012
Namens de PHU,
Heinrich Prinsen, secretaris
Michiel Bijkerk, 2de secretaris