Indexering 2012 uitkeringen en regelingen van het ministerie van SZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de uitkeringen en financiële regelingen van SZW voor Caribisch Nederland per 1 januari 2013 geïndexeerd. Op Bonaire gaan de AOV, AWW en onderstand met een indexeringspercentage van 2,3% omhoog, op Sint Eustatius met 4,6% en op Saba met 3,0%.

Net als vorig jaar worden er verschillende bedragen per eiland gehanteerd, aangezien de inflatiecijfers per eiland sterk verschilden. Omdat uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat de prijzen op Saba 8% hoger liggen dan op Bonaire en op Sint-Eustatius 2%, krijgen de gepensioneerden op Saba en Sint-Eustatius een toeslag gebaseerd op dit prijsverschil.

Hieronder zijn de belangrijkste regelingen en de bijbehorende bedragen te lezen.

4. Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), maximum uitkering
Bonaire – was USD 555; wordt per 1-1-2013 USD 567
Sint Eustatius – was USD 582; wordt per 1-1-2013 USD 609
Saba – was USD 558; wordt per 1-1-2013 USD 575
Toeslag Saba (8%) – was USD 45; wordt per 1-1-2013 USD 46
Toeslag Sint Eustatius (2%) – was USD 12; blijft per 1-1-2013 USD 12

5. Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW )
Alle bedragen (afhankelijk van leeftijd en omstandigheden) worden per 1-1-2013 met bovengenoemde percentages geïndexeerd.

6. Onderstand
Alle bedragen (voor alleenstaanden, gehuwden, met/zonder kinderen en arbeidsongeschiktheid) worden per 1-1-2013 met bovengenoemde percentages geïndexeerd. Voor wat betreft de minimumuitkering betekent dit:

Bonaire – was USD 85; wordt per 1-1-2013 USD 87
Sint Eustatius – was USD 89; wordt per 1-1-2013 USD 94
Saba – was USD 86; wordt per 1-1-2013 USD 88

Voor Saba geldt bovendien een extra toeslag voor de onderstandsuitkeringen.

Een totaaloverzicht met de precieze bedragen van de diverse uitkeringen in 2013 worden in de kranten gepubliceerd. Deze bedragen zijn ook te vinden op www.rijksdienstcn.com.