Hotels sluiten aan op riool

Het rioleringsproject is nu in de fase waarin hotels en andere toeristische verblijfplaatsen op het openbare riool worden aangesloten. De overheid vergoedt de aansluitingskosten volledig. Het bestuurscollege heeft voor dit aansluitingsproject een speciale projectorganisatie bij het WEB ingericht. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is aannemer Miles N.V. aangetrokken.

Hotels in Hato
In februari wordt begonnen met de rioolaansluitingen van de hotels in de wijk Hato. Vervolgens sluit het projectteam alle andere hotels en toeristische accommodaties langs de kust aan. Daarna komen de huishoudens en overige bedrijven in het rioleringsgebied aan de beurt. Het aansluitingsproject duurt tot eind dit jaar.

Kosteloos aansluiten
Alle bedrijven en huishoudens in het rioleringsgebied zijn verplicht om aan te sluiten op het openbare riool. Dit is in een wet vastgelegd door de eilandsraad.
De overheid betaalt de aansluitingskosten volledig, zodat het degene die wordt aangesloten geen extra geld kost. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een budget van tien miljoen Euro beschikbaar gesteld.

Projectteam
Per aansluiting maakt het projectteam in nauw overleg met de eigenaar of beheerder van het perceel afspraken over de aanpak. Op die manier verloopt het werk doelmatig en blijft de overlast zoveel mogelijk beperkt.
Aannemersbedrijf Miles N.V. voert de werkzaamheden uit onder supervisie van een speciale projectorganisatie bij het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB). WEB zal in een later stadium ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van het rioleringsstelsel en de zuiveringsinstallaties.