Hoorzitting plaatsgevonden over de 2e herziening van het ROB

Donderdag 7 maart heeft er een hoorzitting plaatsgevonden over de voorgenomen 2e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De 2e herziening van het ROB heeft betrekking op het opnemen van een algemene vrijstellingsregeling.

Door middel van deze regeling kan het Bestuurscollege, op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing én nadat de Eilandsraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, vrijstelling verlenen van de bepalingen uit het ROB.

Tijdens de hoorzitting is door medewerkers van de Directie Ruimte & Ontwikkeling uitleg gegeven over de toepassing van de regeling en de vervolgprocedure.

De 2e herziening van het ROB ligt vanaf 8 maart 2013 gedurende 30 dagen ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder bezwaar tegen de voorgenomen herziening kenbaar maken bij de Eilandsraad. De stukken kunnen worden ingezien via www.ro-bonaire.nl.