Hongerstaking in Justitiële Inrichting Caribisch Nederland beëindigd

Alle hongerstakers binnen de JICN, locatie Bonaire hebben hun actie op 2 september beëindigd. Er is met een van de hongerstakers op die dag een meeting belegd. Daarbij waren een aantal interne disciplines en de directie van de JICN bij aanwezig. Het verloop van deze meeting gaf bij de 4 gedetineerden, die in hongerstaking waren, aanleiding tot het beëindigen van de actie. Omdat het veelal ging om persoonlijke kwesties van gedetineerden doen we verder geen mededelingen over de inhoud van de meeting.