Historische ondertekening Cocari Rincon voor renovatie

Het Bonaireaanse Bestuurscollege is vereerd om te melden dat gisteren bij notaris Schouten de grondoverdracht getekend werd voor het Cocari complex, zodat nu daadwerkelijk begonnen kan worden met het opknappen van dit mooie pand in Rincon. Namens het bisdom tekenden de heren Wilson en Ivan uit Rincon en namens Cocari de heren Clarenda en De Vries.

Zoals iedereen wel weet bevindt zich in het centrum van Rincon, naast de Rooms-katholieke Sint-Ludovicus Bertranduskerk uit 1907, rond het schoolplein een voormalig convent en drie schoolgebouwen die in zeer slecht staat verkeren en steeds verder vervallen. De gebouwen staan leeg en zijn in de huidige staat niet te gebruiken. In het gebouw aan de zuid-oost kant wordt momenteel door vrijwilligers van Fundashon Cocari dagopvang geboden aan bejaarden in Rincon. De opvang is beperkt en de behuizing en de medische faciliteiten voldoen al lang niet meer aan algemeen aanvaarde normen.

Er is een plan ontwikkeld om deze historische gebouwen te restaureren en er een Multifunctioneel Zorg en Diensten centrum te vestigen. Er is inmiddels veel steun voor dit plan. Op 19 februari 2011 is in Rincon het Convenant Cocari getekend door: Fundashon Cocari, Fundashon Mariadal, Zorgverzekeringskantiir BES, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en net Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Alle politieke partijen op Bonaire ondersteunden de renovatieplannen. Gedeputeerde Burney El Hage laat weten dat hij zeer blij is met de ondertekening van de grondoverdracht, “een historische gebeurtenis voor Rincon en Bonaire!”.
Voor meer informatie rondom dit project kunt u kijken op www.cocari.org