Hildegard Buitink beëdigd als nieuwe korpschef politie

Hoofdcommissaris mevrouw Hildegard Buitink, is maandag tijdens een ceremoniële bijeenkomst op Bonaire, door Korpsbeheerder de heer Gaastra beëdigd als Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland.

In haar toespraak zei Buitink dat ze met groot enthousiasme begint in haar nieuwe functie van korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland en de verantwoordelijkheid voor het korps overneemt van de heer Jan Rooijakker.

Hier volgt de rest van het toespraak van Hildegard Buitink:
“Ik wil u een spreuk van Erasmus niet onthouden: “Heel de wereld is mijn vaderland.” Een spreuk die ook op mijzelf slaat vanwege mijn niet geheel Nederlandse achtergrond. Maar ook een spreuk die mij aanzet tot nadenken over samenwerking binnen en buiten de politie, lokaal, nationaal en internationaal die nodig is, om de veiligheid en leefbaarheid van allen die op de drie eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire wonen of verblijven, zoveel mogelijk te garanderen.

“Ik verwacht en wil de goede en respectvolle samenwerking tussen het Korps Politie Carbisch Nederland en de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de overige landen binnen het Koninkrijk, andere partners, instellingen en organisaties die hier vertegenwoordigd zijn, graag voortzetten.

Met name wil ik daarbij noemen de minister van Veiligheid en Justitie, hier vandaag vertegenwoordigd door de directeur generaal, de gezaghebbers en de hoofdofficier van justitie. Het Korps Politie Caribisch Nederland is een uitvoerende dienst die in deze driehoek wordt aangestuurd. De politie heeft daarnaast ook een belangrijke signalerende en adviserende taak in de veiligheidsketen.

Alle bedrijfsprocessen binnen de politie, dat zijn Intake, Noodhulp, Opsporing en Toezicht en Handhaving verdienen maximale aandacht, waarbij ik wil afstemmen op de verschillen in schaalgrootte en specifieke behoeften van de drie eilanden.
Als ik nader inga op de processen Intake en Opsporing is aandacht voor de veiligheid van de burgers achter de voordeur, op het werk en op straat belangrijk. Ik wil hier ook de burgers actief bij betrekken.

Respect voor elkaars cultuur is essentieel en ik realiseer me erg goed dat het hier geen Holland is. Dat heb ik eerder ervaren toen ik gedurende twee jaar op Curacao woonde en werkte op de verschillende voormalig Antillaanse eilanden en Aruba.
Ik zal met respect omgaan met de culturen op de drie eilanden. Ik vind ook dat respect voor elkaars godsdienst, geaardheid, politieke overtuiging en elkaars vrijheid zwaar moet wegen. De vrijheid van de een begint daar waar de vrijheid van de ander ophoudt. En bij grove overschrijding van die lijn is er een opsporingsapparaat, dat onder gezag van het Openbaar Ministerie daadkrachtig zal opsporen, waardoor succesvolle vervolging van criminelen mogelijk wordt.

Iets wat los voor mij staat van cultuur is integriteit: de definitie daarvan is wereldwijd hetzelfde en ik hecht erg aan integere politiemensen, inclusief voorbeeldgedrag waar u mijn eigen gedrag ook onder mag begrijpen.
Tal van veranderingen zijn de afgelopen jaren al op de leden van het Korps afgekomen. Vandaag verandert daar bovenop ook de persoon van de korpschef en dat zal naar mijn verwachting niet de laatste verandering zijn. Ik vind het een enorme uitdaging om een club mensen mee te nemen in een ontwikkeling naar een verder of hoger niveau van de politie professie. Daar waar die uitdaging in deze job op mijn weg komt zal ik die ook met passie en empathie aangaan.
Uiteindelijk gaat het mij om het afleveren van solide politiewerk en het houden van vertrouwen door de burgers in de politie.

Ik wil voortzetten waaraan de afgelopen jaren keihard is gewerkt in het korps, bijvoorbeeld het implementatieplan inrichting KPCN, de persoonlijke ontwikkeling en opleiding van veel leden van het korps naar mbo 4 en de nieuwe tweejarige duale politie opleiding. Van die opleidingen zullen de eersten op 26 juli a.s. hun diploma uitgereikt krijgen. Dit draagt bij aan een kwaliteitsverbetering die ik bedoel wanneer ik het heb over een hoger niveau van politie professie.

Ik wil benadrukken dat ik hier vandaag niet sta met een vastomlijnd plan of lijstje van onze Minister en ik ben daarbij zelf kritisch en ambitieus genoeg om zaken die ik tegen ga komen en waarvan ik denk dat ze verbetering behoeven, met mijn managementteam en de korpsleden aan te pakken. Zonder de inzet van hen zou het korps nu niet zijn, waar het nu staat. Uiteraard in afstemming met het bevoegd gezag waarvan ik weet dat ook zij daarin ambities hebben. Dit alles kan naar mijn overtuiging ook niet zonder de eerder door mij genoemde burger- participatie.
Ik heb eerder samenwerking aangestipt. Daarmee bedoel ik ook te zeggen dat de politie niet alleen in staat is om alle veiligheidsproblemen op te lossen. Dat kan naar mijn stellige overtuiging alleen samen, met partners in de veiligheidsketen en de hele gemeenschap.

Ik ben trots dat ik korpschef mag zijn van dit fantastische korps in dit prachtige deel van de wereld!!
Ik wil graag afsluiten met een uitnodiging aan u: als iemand van u denkt of vindt dat u iets met mij moet of wil bespreken, als u kritiek heeft maar natuurlijk ook als u pastechi’s langs wilt brengen omdat de collega’s goed werk hebben verricht, dan bent u altijd welkom.
Ik zal dat namelijk ook bij u doen en dan houden we elkaar scherp.”