Het Openbaar Lichaam Bonaire organiseert informatiesessies voor 60+-ers

filaantonia_id-fraude05-12-2016-158-35Onlangs werden er diverse informatiesessies georganiseerd voor 60-plussers. De sessies waren door de afdeling Burgerzaken van het Openbaar Lichaam Bonaire georganiseerd naar aanleiding van de communicatie campagne: “Mijn identiteit, mijn verantwoordelijkheid”. Door middel van deze campagne wil de overheid iedereen in onze samenleving ervan bewust maken dat ze goed moeten zorgen voor hun identiteitsdocumenten.

De informatiesessies werden gehouden bij:
• Pasadia Villa Antona in Antriol;
• Fundashon Cocari in Rincon waarbij Grandinan Uni di Rincon i Kurason Kontentu hebben deelgenomen;
• Sentro Orkidia na Nort Saliña waarbij Fundashon Konsulta pa Grandinan Boneiru/Konsulta 60 hebben deelgenomen.

Tijdens de informatiesessies hebben de informatiesessies hebben de medewerkers van de afdeling Burgerzaken uitleg gegeven over identiteit aan de 60-plussers. Ook is er een demonstratie gegeven van de diverse identiteitsdocumenten di op Bonaire gebruikt wordt voor identificatie. Middels een BINGO spel hebben de medewerkers van de afdeling Burgerzaken uitleg gegeven over de risico’s dat mensen lopen wanneer hun identiteit in handen valt van criminelen. Verder hebben de ouderen uitleg gekregen over wat zij moeten doen als zij een kopie van hun identiteitsdocument moeten afgeven. Om te beginnen moet een 60+ naar de reden vragen waarom men een kopie van het identiteitsdocument vraagt. Daarnaast moeten de ouderen ook vragen of de nodige gegevens niet overgenomen kunnen worden in plaatst van het maken van een kopie van het identiteitsdocument. Tenslotte, als het echt noodzakelijk is om een kopie van je het identiteitsdocument af te geven, dan dient u het volgende op de kopie te schrijven:
1. schrijf het woord “kopie” erop
2. schrijf de datum dat de kopie afgegeven is
3. schrijf de naam van de instantie die de kopie vraagt, alsmede het doel

Om de informatiesessies af te sluiten is er door middel van een quiz de gegeven informatie weer herhaald. Hierbij konden de 60-plussers door middel van bordjes interacties reageren op de gestelde vragen.

Het openbaar lichaam Bonaire wil Orlando Meyer bedanken voor het coördineren van de informatiesessies bij de diverse instanties. Tevens wil het openbaar lichaam Bonaire de volgende organisaties bedanken die de informatiesessies mogelijk hebben gemaakt, dat zijn: Pasadia Villa Antona na Antriol, Fundashon Cocari, Sentro Orkidia i Fundashon Konsulta pa Grandinan Boneiru.