Het CBS vraagt de inwoners van Caribisch Nederland om mee te werken aan het Budgetonderzoek 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is volop bezig met het uitvoeren van het Budgetonderzoek 2013 op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dit budgetonderzoek is een onmisbare bron van gegevens over bestedingen die het CBS gebruikt voor het maken van onder andere inflatiecijfers. Veel bedrijven en instellingen gebruiken deze inflatiecijfers om lonen van werknemers te indexeren.

Het onderzoek is nog niet afgerond. De komende tijd zullen medewerkers van het CBS doorgaan met het benaderen van geselecteerde gezinnen/personen. Op deze gezinnen/personen doen we een beroep om mee te werken aan het onderzoek. Voor de representativiteit en betrouwbaarheid van de gegevens is het erg belangrijk dat de geselecteerde gezinnen/personen meedoen. Elk gezin/persoon vertegenwoordigt als het ware veel andere inwoners van het eiland. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we uitspraken doen over de bestedingen van de inwoners van de eilanden.

Via deze weg willen we alle gezinnen en personen die hun medewerking hebben verleend nogmaals bedanken. Ook dankt het CBS bij voorbaat alle gezinnen/personen die de komende weken mee willen werken.

Zoals bij al onze onderzoeken is de privacy van de gezinnen die meewerken volledig gewaarborgd.