Handelsmissie naar Aruba

Gedeputeerde Burney El Hage zal van 4 tot en met 6 juli 2012 in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Nijverheid ondersteund door het Ministerie van EL&I en Bureau van de Rijksvertegenwoordiger een handelsmissie leiden naar Aruba. Doelstelling van de missie is het uitbouwen van de economische samenwerking en handelsbetrekkingen tussen Aruba en Bonaire.

Deze missie heeft als doel het aantrekken van Arubaanse ondernemers en investeerders naar Bonaire. Verder wil men ook de export van Bonairiaanse producten en diensten bevorderen, de Arubaanse markt voor Bonairiaanse bedrijven en investeerders openen en handel en economische samenwerking tussen Aruba en Bonaire stimuleren. Tijdens de handelsmissie wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de twee eilanden getekend om deze doelen te versterken.

Iedereen die zaken wil doen op of met Bonaire of de economische mogelijkheden van de Bonaireaanse markt wil onderzoeken wordt uitgenodigd om deel te nemen.
De deelnemers van Bonaire zijn: gedeputeerde Burney el Hage als delegatieleider, Evert Piar als voorzitter van de Kamer van Koophandel, Wilbert Stolte als Rijksvertegenwoordiger, Angel Bermudez van de Belastingdienst, Huub Groot van Tourism Corporation Bonaire, Martien van der Valk van Bonaire Hospitality Group, Ruth Schipper van het Ministerie El&I en deelnemende ondernemers van Bonaire.

Bovendien biedt het programma van deze missie de gelegenheid om te netwerken tussen vertegenwoordigers uit de private en publieke sector van Aruba en Bonaire. Het is een goede manier om in contact te komen met potentiële (zaken)partners en geeft het u een goed beeld van de mogelijkheden die er zijn. Alvorens deze missie begint kunnen deelnemers aangeven naar welk bedrijf of sector hun interesse uitgaat zodat alvast de match en afspraken gemaakt kunnen worden met de relevante bedrijven en/of personen.

Deelname aan de handelsmissie kost 200 dollar per persoon. Lunch, diner en borrel is inbegrepen. Aanmelden en betalen is tot 29 juni mogelijk via het registratieformulier van ATIA. Het formulier kan worden aangevraagd via email of op de website www.atiaruba.org.

Deze handelsmissie tussen Bonaire en Aruba wordt georganiseerd door het Openbaar Lichaam Bonaire, Kamer van Koophandel Bonaire en Aruba Trade and Industry Association, ATIA. Voor meer informatie en details kunnen belangstellenden contact opnemen met Esther Broeksema van de International Desk van ATIA via e-mail: esther@atiaruba.org of telefoon +297 5827593.