Grote schoonmaakactie in Tera Kora

Op zaterdag 23 juni as. zal er in de wijk Tera Korá een grote schoonmaakactie worden georganiseerd onder de titel “Huntu pa un bario limpi!”. De actie is een samenwerkingsinitiatief tussen Integrale Wijkaanpak, Selibon, Police Ambiental, ROB, Wereldnatuurfonds en wijkcommissieTera Kòrá den Moveshon.

Het is de bedoeling om alle wijken van Bonaire te bezoeken met een laagdrempelig en interactief programma, waarbij buurtbewoners en organisaties zich samen inzetten voor een betere wijk. De kickoff voor het wijkprogramma zal plaatsvinden in Tera Kòrá. Op zaterdag 23 juni as. zal daar de eerste grote schoonmaak activiteit worden georganiseerd. Er is gekozen om te starten in Tera Kòrá, omdat deze wijk een zeer active wijkcommissie heeft en de wijk centraal zal staan bij de komende viering van “Dia di Boneiru”.

Er is gebleken dat de wijk Tera Kòrá veel plekken kent waar zwerfafval zich ophoopt of waar illegale stortplaatsen zijn ontstaan. Deze plekken trekken ongedierte aan en vormen tevens een broedplaats voor de denguemug. Selibon is reeds gestart met het verwijderen van autowrakken en zet zich ook in om samen met partners de overige probleemgebieden aan te pakken.
Het doel van de actie is om buurtbewoners te betrekken bij het schoon maken en schoon houden van hun eigen wijk. Daarnaast worden de bewoners van Tera Kòrá geinformeerd over het nut van gescheiden afvalinzameling en recycling. Hiertoe wordt het terrein naast Tera Kòrá Rachvoor één dag ingericht als inzamelplek voor vuil.

Welke soorten afval mogen er worden ingeleverd?
Bewoners mogen op zaterdag 23 juni de volgende soorten afval inleveren op het inzamelterrein:
-Witgoed (wasmachines, koelkasten, gasfornuizen)- Bruingoed (TV’s, computers, stereoinstallaties)- grof vuil (meubels)-Overig afval (karton-papier-glas-plastic-blik-metaal en houten pallets).

Wat mag er niet worden ingeleverd!
De volgende soorten vuil zullen worden geweigerd: tuinafval, puin (constructiematerialen), (motor)olie, autowrakken, asbest en kadavers.

Ophaaldienst
Bewoners die niet in staat zijn om hun witgoed, bruingoed of grofvuil naar de inzamelplek te brengen kunnen zich vooraf aanmelden bij de wijkcommissie. De wijkcommissie zal alle aanmeldingen registreren. Vrijwilligers en professionals zullen zich inzetten om het vuil op te halen van alle bewoners die zich vooraf hebben aangemeld. Het vuil mag reeds vanaf vrijdagavond buiten worden gezet en moet aan de weg worden geplaatst, zodat het direct kan worden ingeladen!

Aanmeldpunt
Aanmelden kan vanaf dinsdag 12 t/m vrijdag 22 juni bij de heer … op telefoonnummer… of bij Selibon op 717 8159. Bewoners moeten duidelijk aangegeven om welk soort afval het gaat en om hoeveel stuks, zodat de ophaaldienst hun planning hierop kan afstemmen.

Belangrijk om te weten!
De schoonmaakactie duurt van 8.00 ’s ochtends tot 13.00 uur ’s middags. Bewoners die afval willen deponeren op het inzamelterrein moeten dat binnen de vastgestelde tijd doen. Na 13.00 uur zal er geen afval meer worden geaccepteerd!
Selibon is niet verantwoordelijk voor vuil buiten de gestelde termijn wordt aangeleverd op het inzamelingsterrein of niet tijdig buiten wordt gezet.

Mi bario, mi orguyo
De integrale samenwerking, bestaande uit de eerder genoemde partners, heeft het plan opgevat om de bevolking van Bonaire op wijkniveau te informeren en activeren op een aantal onderwerpen die de leefomgeving en het leefklimaat in de wijken sterk kunnen verbeteren. Deze eerste schoonmaakactivteit zal worden opgevolgd met nieuwe acties op gebied van natuur, mens en milieu. Zo wordt er na de zomervakantie een wijkbijeenkomst georganiseerd in de wijk Tera Kòrá met presentaties over afval, erosie, dengue en trots zijn op de eigen wijk . Het is de bedoeling om dit wijkprogramma gedurende de 2e helft van 2012 in alle 6 volkswijken van Bonaire uit te voeren, zodat buurtbewoners in de nabije toekomst weer kunnen genieten van een schone en gezonde leefomgeving en trots kunnen zijn op hun wijk.