Groot aantal docenten keurt ontslag collega af

Advocaat Michiel Bijkerk heeft verscheidene verklaringen van bezorgde SGB-docenten ontvangen. Hij weet inmiddels dat een groot aantal docenten het ontslag van dhr. Finies afkeurt. Docenten begrijpen dat als er niets verandert, zij nog jaren op de ordeloze school (Scholengemeenschap Bonaire) zullen moeten werken, met alle stress van dien.

Het volgende is aan het licht gekomen:
1) In bepaalde afdelingen van de SGB heerst inderdaad een gigantisch ordeprobleem.
2) Als er problemen zijn met leerlingen, worden de docenten door de leiding niet gesteund en niet geholpen. Integendeel, hen wordt duidelijk gemaakt dat het probleem bij hen (de leerkrachten) ligt. Ze moeten het verder zelf oplossen.
3) Maatregelen tegen ordeverstorende leerlingen worden niet genomen of niet consequent uitgevoerd. En de maatregelen zijn niet effectief.
4) Er is geen protocol of duidelijke procedure voor docenten hoe zij moeten optreden in conflictsituaties.
5) Er waren recentelijk nog meer vergelijkbare incidenten, behalve die van de heren Finies en de Breet.

“Wij geloven dat een keerpunt bereikt is. Het onterechte ontslag van Finies en van Breet heeft wat los gemaakt. De vakbond SIMABO ziet de ernst van de situatie in en is zich bewust van de noodzaak te helpen oplossingen te vinden. Maar er verandert nooit iets als men de feiten niet op tafel krijgt. Docenten hebben nu de kans. Spreek je uit. Respectvol, maar duidelijk. Iedereen heeft het recht van vrije meningsuiting. De vakbond voorop. Maak daar gebruik van en laat je niet leiden door angst voor ontslag. In een angstcultuur verwart men angst met respect.
Wij vragen ook leerlingen om te spreken. Vele leerlingen willen wel iets leren, maar zij zitten in de klas waar een paar ‘bullies’ de dienst uitmaken en de andere leerlingen de mond snoeren. Ook tegen leerlingen en ondersteunend personeel zeggen wij: ‘Spreek je uit!’ Als advocaat heb ik de plicht te zwijgen over alles wat men mij toevertrouwt, tenzij men zelf OK geeft voor publicatie,” zegt Bijkerk. Zijn telefoonnummer is 796 2650.
“Er is sprake van onbehoorlijk bestuur, als dit soort situaties bestaan en niet worden opgelost. De strekking van deze artikelen is NIET om docenten tegen elkaar of tegen de leiding op te zetten. De intentie is een verbeteringsproces in gang te zetten. Maar daarvoor is wel nodig dat gezegd wordt wat gezegd moet worden. In het licht van de werkelijke situatie bij de SGB ligt het meer voor de hand dat de leiding ontslag neemt dan dat goede docenten ontslag krijgen.
Maar daar gaat niet om. Wat ons betreft krijgt niemand ontslag. Vaststaat dat het ontslag van de heren Finies en de Breet het laatste is dat de ordeloze situatie kan oplossen of verbeteren.”