Groei bevolking Caribisch Nederland door toegenomen immigratie

Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen. Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan toegenomen immigratie.

Bonaire groeit het sterkst
Op 1 januari 2013 woonden in Caribisch Nederland ruim 23 duizend personen, 17,4 duizend personen op Bonaire, 3,9 duizend inwoners op Sint Eustatius en 2 duizend op Saba. Ten opzichte van 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend. In absolute zin was de toename het grootst voor Bonaire, met 1,9 duizend. De bevolking van Sint-Eustatius en Saba groeide met respectievelijk ongeveer 300 en 200. Relatief gezien was de groei van de bevolking het sterkst op Saba.

Toegenomen immigratie
Zowel in 2011 als 2012 lag de immigratie met respectievelijk 2,2 en 2,3 duizend beduidend hoger dan in 2010. Toen was de immigratie 1,8 duizend. Meer dan een kwart van de immigranten komt uit Nederland en nog eens een kwart uit de Verenigde Staten en Canada. De immigratie uit Zuid- en Midden-Amerika bestaat voor meer dan 60 procent uit Peruanen, Colombianen en personen uit de Dominicaanse Republiek. Saba is populair onder personen afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada. Dat hangt samen met een medische opleiding die op dit eiland is gevestigd en die een partnerrelatie heeft met Amerikaanse en Canadese ziekenhuizen. Bonaire trekt relatief veel Nederlanders.

Nederland populair bij emigranten
Nederland is populair bij emigranten uit Caribisch Nederland. Ook vertrekken er relatief veel emigranten naar een ander eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van de emigranten op Bonaire vertrekt de helft naar Nederland. Emigranten met bestemming onbekend zijn vrijwel allemaal medische studenten die weer teruggaan naar hun geboorteland.