Gezaghebber Rijna staat pal achter transportverbod benzine Curoil

De inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben volkomen terecht afgelopen maandag een benzinebevoorradingsverbod opgelegd aan Curoil. Dat is de mening van Edison Rijna, gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en hij zegt ook pal achter die beslissing te staan.

Vrijdagmiddag, terwijl de lange files zich langzaam aan het oplossen waren bij de twee pompstations in de omgeving van Kralendijk die operationeel zijn, Bonaco en Gas Express – het derde station, Mentor, van Curoil aan de Kaya Korona staat tijdelijk in de verbouwingsstijgers -, blikte de gezaghebber terug op de benzinecrisis die Bonaire bijna een week lang in haar greep had.

Een defecte afsluitklep die moest verhinderen dat bij het vullen van de bevoorradingstankwagens benzine zou overlopen en weg zou stromen, zorgde voor een zeer explosieve situatie bij het opslagdepot van Curoil bij Hato. Dit heeft ernstig gevaar opgeleverd voor werknemers en omwonenden en kordaat optreden van het brandweerkorps heeft erger voorkomen.

Veiligheidsissue

Gelukkig was juist op dat ogenblik een team inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanwezig op het eiland, bezig met veiligheidsinspecties bij onder andere Curoil Airport, Hato en bij Bopec. Zij hebben onmiddellijk de situatie geïnspecteerd en gelet op het gevaar en de risico’s meteen alle benzinetransporten stilgelegd totdat de veiligheid weer kon worden gegarandeerd. Daarbij werden zes punten geformuleerd waaraan Curoil eerst diende te voldoen, alvorens groen licht kon worden gegeven. Een harde eis daarbij was dat het vulstation bij Hato voldoende veiligheidsgaranties moest garanderen en dat de veiligheidsklep vervangen diende te worden.

Daar is donderdagmorgen gelukkig door Curoil aan voldaan tot tevredenheid van de inspecteurs en na evaluatie van het naar aanleiding van het opgestelde rapport is donderdagavond het verbod opgeheven, zodat begonnen kon worden met het bevoorraden van de tankstations.

Veiligheid boven alles

De vergunning van Curoil om brandstof te mogen verkopen op het eiland wordt afgegeven door de Rijkswaterstaat in Nederland. De gezaghebber van het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de veiligheid van de samenleving. Veiligheid staat voor gezaghebber Rijna voorop. Daarom schaart hij zich pal achter de eisen van de inspectie, die onder meer stelt dat wil zo’n bedrijf operationeel zijn, de veiligheidsmaatregelen op orde moeten zijn. Rijna: “Ik kan niet accepteren dat een bedrijf operationeel is op Bonaire zonder de veiligheidsmaatregelen op orde te hebben.” Hij begrijpt de kritiek niet op het besluit om de bevoorrading tijdelijk stop te zetten. Ook heeft hij geen waardering voor het feit er druk werd uitgeoefend toch de bevoorrading toch toe te staan. “Natuurlijk moet ik als gezaghebber er rekening mee houden dat de gemeenschap behoefte heeft aan benzine, maar dat moet niet ten koste van de veiligheid gaan dat ook belangrijk is,” aldus de gezaghebber.

Het eindrapport van ILT naar aanleiding van het incident zal duidelijk moeten maken wat er nog schort aan veiligheid bij Curoil op Bonaire.

“Ik denk dat iedereen zijn lesje heeft geleerd. ILT zal blijven inspecteren en daar is Curoil nu van doordrongen. De voorwaarden staan in de vergunning en ik denk dat de boodschap duidelijk bij Curoil is overgekomen, dat men niet zo moet werken,” aldus Rijna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *