Gezaghebber Rijna heeft vergaderd met Curoil 

In het kader van de informatie die op dinsdag 3 oktober in de media verscheen  dat er een tekort aan benzine zou zijn, heeft gezaghebber Rijna contact opgenomen met het managementteam van de Curoil, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) om de situatie te evalueren en met oplossingen te komen.

Er werd vernomen dat op 2 oktober zich een incident heeft voorgedaan waarbij brandstof is overgespoeld op het moment dat een tankwagen van de Curoil-vestiging  op Hato werd volgeladen. De veiligheid van het personeel en de omgeving was in gevaar gezien het risico op een explosie vanwege de ontvlambare substanties. De brandweer heeft een mogelijke brand voorkomen door snel op te treden. Een onderzoek dat werd verricht door een inspectieteam heeft uitgewezen dat Curoil onmiddellijk een aantal maatregelen moet treffen om te voorkomen dat een dergelijk incident zich in de toekomst kan herhalen. Op grond hiervan heeft het inspectieteam in overleg met de Curoil besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met het overtanken van benzine. Zo gauw de Curoil de betreffende maatregelen heeft genomen kan men doorgaan met het laden van de tankwagens. Volgens de informatie die het eilandsbestuur heeft ontvangen van de Curoil, wordt er hard aan gewerkt om te voldoen aan de vastgestelde maatregelen. Ook gezaghebber Rijna doet alle moeite om dit probleem zo snel mogelijk te helpen oplossen. Ondertussen spannen de gezaghebber en de ILT zich ten volle in om naar tijdelijke oplossingen te zoeken terwijl de Curoil aan de veiligheidsnormen werkt waaraan voldaan moet worden. In de loop van morgen zal de gezaghebber een ‘update’ geven van de omstandigheden m.b.t. benzine op Bonaire. De gezaghebber adviseert de gemeenschap om zuinig te zijn met benzine zolang er gewerkt wordt aan een oplossing voor deze lastige situatie.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *