Gedeputeerde Silvana Serfilia trots op resultaten Caribisch Nederlandse week

Afgelopen weken was een delegatie van het Bonaireaanse Bestuurscollege in Nederland. Onder hen was ook gedeputeerde Silvana Serfilia, zij beheert de Portefeuille Samenleving en Zorg. Hiertoe behoren de volgende beleidsterreinen: Publieke Gezondheidszorg, Onderwijs, Cultuur, Sportbeleid,Sociale Zaken en Welzijn, waaronder Jeugd en Gezin,Arbeidsaangelegenheden,Burgerlijke Stand en Bevolking en Volkshuisvesting.

Successen die op haar terreinen zijn behaald zijn oa:
– Verruiming van de bijzondere bijstand zodat hier meer gebruik kan worden gemaakt. Te denken valt met name aan de kosten voor schoolbenodigdheden,
– De toeslag voor arbeidsongeschikten in de onderstand wordt verhoogd met 50% ten opzichte van het huidige niveau,
– Werkgelegenheid zal worden bevorderd door het concept van “social return” toe te passen bij Rijksbouwprojecten in geheel Caribisch Nederland. Leerling-bouwstellen zullen hier worden ingesteld, waardoor de sociale impact van de projecten vergroot wordt,
– er wordt een extra financiele injectie gegeven in de kinderopvang,
– Er wordt meer extra geld uitgetrokken voor het onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van de onderwijsgebouwen in het bijzonder.

De komende dagen zullen de onderdelen verder uitgelegd worden. Vandaag beginnen we bij de onderwijsresultaten. Net als het gehele bestuurscollege, is gedeputeerde Servana Serfilia zeer blij dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een convenant gesloten heeft met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Nu is er de benodigde zekerheid dat de scholen ook echt worden opgeknapt.

Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 vervangt het eerdere plan 2010-2015 voor het op orde brengen van de onderhuisvesting in Bonaire; deze aanpassing was noodzakelijk omdat in de tweede helft van 2011 is gebleken dat er veel meer budget nodig is om het plan, zoals dat eerst voorzien was, uit te voeren. OCW en Bonaire zetten zich gezamenlijk in voor de genoemde verbetering. Hierbij moeten de volgende partijen, die nauw moeten samenwerken met inachtneming van ieders belangen en verantwoordelijkheden, onderscheiden worden: -1- de minister van OCW, -2- De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) afdeling OCW, -3- Het Openbaar Lichaam Bonaire, -4- De rijksgebouwendienst en -5- De Schoolbesturen.

Het Kolegio San Bernardo, het Kolegio Reina Beatrix, het Kolegio Kristu Bon Wardador, het Kolegio San Luis Betran en de Pelikaanschool zullen grondig worden gerenoveerd. De bestaande schoolgebouwen zullen volledig worden ontdaan van alle asbest, de elektronische installatie zal worden vernieuwd/verzwaard en alle klaslokalen en kantoren krijgen een aircosysteem dat ventileert en koelt om een optimaal leerklimaat te verkrijgen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen die de stijging van de electriciteitsrekening zullen beperken, zoals dakisolatie en aanpassing van de dakisolatie. Waar nodig worden vloeren, plafonds en sanitair vervangen en volgt een schilderbeurt.

Met deze volledige vernieuwbouw zijn de schoolgebouwen van de Bonaireaanse lagere scholen weer klaar voor gebruik voor tenminste de komende twintig jaar (mits goed onderhoud wordt gepleegd). De kosten worden ingeschat op 54 miljoen dollar, waarbij het OLB 19,1 miljoen dollar bijdraagt dat middels een leen-en afbetalingsregeling wordt betaald.
De SGB zal ook veranderd worden en ook zal er een uitgebreidere Brede School komen.