Gedeputeerde Silvana Serfilia geeft uitleg over uitbreiding Brede School

Tijdens de Caribisch Nederlandse week die eerder deze maand plaatsvond, was een delegatie van het Bonaireaanse Bestuurscollege in Nederland. Onder hen was ook gedeputeerde Silvana Serfilia, die onder andere Onderwijs in haar portefeuille heeft. Zij heeft zich samen met de directeur van de afdeling Samenleving en Zorg keihard ingezet voor het Nieuwe Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Openbaar Lichaam Bonaire (Onderwijshuisvestigingsplan Bonaire 2012-2017). Op 10 oktober werd dit ondertekend door minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens het ministerie en de gedeputeerden Burney El Hage en James Kroon namens Bonaire (zie foto).

Wat is een Brede School eigenlijk?
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen scholen en andere organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Doordat de verschillende partijen met elkaar samenwerken kan beter worden gewerkt aan toegankelijke activiteiten voor kinderen en ouders.

In de vrije uren kan de ruimte uiteraard ook door anderen worden gebruikt voor bijvoorbeeld koken, ontmoeten, lezen, praten, film, culturele groepsactiviteiten (film, dans, toneel, muziek, lezingen enz.). Gedeputeerde Servana Serfilia heeft er tijdens de CN-week voor gezorgd dat er nu ook sport- en kinderopvangvoorzieningen komen in de Brede School Bonaire, dat was eerst nog niet zo. Voorwaarde is wel dat de financiering door het OLB wordt gevonden, anders komen die faciliteiten later.

Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 vervangt het eerdere plan 2010-2015 voor het op orde brengen van de onderhuisvesting in Bonaire. Er is besloten om de Pelikaanschool vooralsnog niet onder te brengen in de nieuwbouw van de Brede School, maar om het bestaande gebouw te renoveren. De Papa Cornesschool zal wel in de Brede School komen, net als de eerder genoemde faciliteiten voor sport en kinderopvang.