Gedeputeerde Serfilia informeert scholen over aanpak asbest in Bonairiaanse schoolgebouwen

Op donderdag 27 september kwamen alle scholen van Bonaire onder leiding van gedeputeerde van Onderwijs mevrouw Silvana Serfilia samen in het Plataforma di Enseñansa. Een van de agendapunten was het verbeterprogramma van de Bonairiaanse schoolgebouwen. Onderdeel van dit programma zijn de asbestsaneringsmaatregelen die genomen gaan worden. Tijdens de grote vakantie is een inventarisatie uitgevoerd in de schoolgebouwen door asbestadvies- en saneringsbureau Oesterbaai uit Nederland. De scholen werden tijdens het Plataforma overleg geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en de maatregelen die getroffen gaan worden.

In de komende vijf jaar worden alle scholen op Bonaire gerenoveerd. De in de scholen aanwezige asbest wordt op het moment van renovatie verwijderd. Tijdens de Plataforma di Enseñansa bijeenkomst presenteerde programmamanager Frans de Witte van de Rijksgebouwendienst een overzicht van de geplande bouw- en renovatiewerkzaamheden. Vervolgens gaf Dmitri Boers van de firma Oesterbaai per schoolgebouw een overzicht van de plekken waar asbest is gevonden. Ook ging hij per gebouw in op de maatregelen die genomen gaan worden. Hij maakte duidelijk dat de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er zijn pas risico’s op het moment dat de asbesthoudende materialen verwijderd en/of beschadigd worden (bijvoorbeeld door breken, boren, schuren of zagen). Bij de asbestverwijdering worden de in Europees Nederland geldende voorschriften voor sanering van asbest toegepast. De veiligheid van leerlingen en personeel wordt daarmee gewaarborgd.

Uit een onderzoek dat enkele jaren geleden plaatsvond, was al duidelijk geworden dat zich in veel gebouwen op Bonaire, waaronder ook de schoolgebouwen, asbesthoudende materialen bevinden.Tijdens de grote schoolvakantie van dit jaar vond in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een volledige inventarisatie plaats om per schoolgebouw te achterhalen waar zich asbest bevindt. De bevindingen van de firma Oesterbaai zijn per gebouw vastgelegd in een rapport.

In het gebouw van Kolegio San Luis Bertran zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. In alle andere schoolgebouwen (van de Scholengemeenschap Bonaire, Kolegio San Bernardo, Kolegio Papa Kornes, de Watapana School, Kolegio Kristu Bon Wardador, Kolegio Reina Beatrix en De Pelikaan School) wel. Het gaat vooral om asbest dat verwerkt is in dakplaten en in ventilatiepijpen en -kokers. Op drie scholen (San Bernardo School, Pelikaan School en Watapana School) zijn asbestsituaties aangetroffen die niet kunnen wachten tot het moment van renovatie van de school, om gevaar voor de gebruikers te voorkomen. Een daarvan is inmiddels aangepakt. Het betrof een carport op het terrein van de San Bernardo School, met een asbestdak dat sterk beschadigd was. Dit dak is inmiddels conform de Europees Nederlandse wetgeving op het gebied van asbest gesaneerd en afgevoerd. Voor de asbestsituaties bij de Pelikaan School en de Watapana School zijn ondertussen concrete plannen gemaakt, die met de betrokken scholen besproken worden. De situatie op de Watapana School wordt komende maand aangepakt, de situatie op de Pelikaan School in januari 2013.