Feveren en straatraces uit de hand gelopen

De Driehoek Bonaire (bestaande uit Gezaghebber mevrouw Emerencia, Hoofdofficier van Justitie de heer Van Delft en de Korpschef van politie mevrouw Buitink) is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid op Bonaire, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

De Driehoek maakt zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid en overlast in verband met verboden straatraces en feveren door auto’s, quads, motoren en scooters op de openbare weg of op een weg die vanaf de openbare weg vrij toegankelijk is. Naar aanleiding van een aantal incidenten in de afgelopen periode en aanhoudende klachten van burgers waarschuwt ‘de Driehoek’ de bevolking van Bonaire nogmaals niet deel te nemen aan deze ‘evenementen’. Autoraces en feveren zijn een gevaar voor bestuurders en omstanders én zullen niet getolereerd worden. De acties van vrijdag en zaterdag zijn hier een voorbeeld van:

Vrijdag 9 augustus
Vanaf 22.30 uur werden personen en voertuigen gecontroleerd op diverse locaties onder andere in Playa, Nort Saliña en Rincon. Hierbij werden, een scooter, verdovende middelen en 3 messen aangetroffen. Deze zijn in beslaggenomen.

Zaterdagavond 10 augustus
Rond 18.00 uur bleek er een grote groep van meer dan 300 personen actief bij het feveren en straatraces op de kaya Ir. R. Statius van Eps. Door de politie werden daar een aantal auto’s, scooters en motoren in beslaggenomen.
Bij overbrenging van de voertuigen naar het opslagterrein in Playa werden de patrouilleauto’s gevolgd door een woedende menigte die zich in zo’n 40 auto’s verplaatsten richting politiebureau Playa. De straat voor het bureau (Kaya L.D. Gerharts) waar de inbeslaggenomen voertuigen tijdelijk waren neergezet, was met lint afgezet. De groep kwam hier onderdoor en werd door de politie gewaarschuwd en teruggestuurd. Dit lint werd daarna stukgetrokken waarna de menigte er doorheen brak.

Een groep van ongeveer 150 personen gooiden met stenen en flessen naar de agenten. De situatie werd hierdoor grimmig en dreigend, wat er in resulteerde dat er door de politie gebruik werd gemaakt van pepperspray en meerdere waarschuwingsschoten werden gelost om de omstanders op afstand te houden. Hierbij raakte niemand gewond. Wel is het de politie ter ore gekomen dat omstanders die pepperspray in het gezicht hadden gekregen op eigen gelegenheid naar de eerste hulp zijn gegaan.

Bij deze actie zijn 6 aanhoudingen verricht. De Koninklijke Marechaussee leverde voor deze actie bijstand. Uiteindelijk is rond 03.00 uur in de nacht de rust weer gekeerd.