EOZ staat voor omvangrijke taak

Op 11 mei 2012 bracht de Inspectie van het Onderwijs een bezoek aan St. Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) voor een eerste onderzoek. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de onderwijszorg en de ondersteuning aan de onderwijsinstellingen. Op 10 september 2012 maakte de inspectie haar bevindingen openbaar en constateert: ‘het EOZ staat voor een omvangrijke taak’.

Al sinds de start van het EOZ zijn de ambulant onderwijskundig begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers zeer regelmatig op elke school aanwezig. Mede hierdoor is van een deel van de (zorg) leerlingen bekend welke begeleiding en ondersteuning zij nodig hebben, voor een aantal leerlingen is nader onderzoek en meer informatie nodig om gedegen zorg te kunnen bieden. Het EOZ werkt hierbij nauw samen met leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijzers en medewerkers van andere hulpverleningsinstanties.

Bij het EOZ zijn op dit moment 326 leerlingen aangemeld. Om de kwaliteit van de leerlingenzorg te kunnen blijven borgen is het van belang de door betrokkenen ondernomen acties consequent en regelmatig te evalueren. Een ander aandachtspunt is het opstellen van een klachtenregeling voor alle bij de leerlingenzorg betrokken partijen waaronder leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsgevenden.

Het complete rapport van bevindingen ‘Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire’ is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Caribisch+Nederland/rapporten