Eilandsraad moet wetgeving introduceren om plastic tassen te verbieden

‘Bonaire is op de goede weg v.w.b. het begrip Boneiru Duradero – Duurzaam Bonaire’, volgens Daisy Coffie. ‘Het wordt steeds meer merkbaar dat nieuwe projecten over de duurzaamheid op Bonaire gaan of men houdt rekening met duurzaamheid in het beleid dienaangaande. Dit is toe te juichen. Maar er kan meer gedaan worden. Het is algemeen bekend dat plastic één van de materialen is die het meest schadelijke effect heeft op natuur en milieu. Wereldwijd neemt de bewustwording toe dat gebruik van plastic geëlimineerd moet worden. De inwoners van Bonaire kunnen ook hun bijdrage leveren. Ik stel voor dat de overheid de winkels en supermarkten op ons eiland verbiedt om hun klanten plastic tasjes aan te bieden. Het is de taak van de Eilandsraad om een verbodsverordening te formuleren die op korte termijn door het Bestuurscollege uitgevoerd wordt.’

Daisy Coffie legt verder uit dat onderzoek heeft uitgewezen dat alle plastic tassen in onze natuur en ons milieu terecht komen en dat het 1000 jaar duurt voordat elke plastic tas afgebroken wordt. Overal ter wereld gaan honderdduizenden vogels en zeedieren dood door plastic. Ze raken verstrikt in het plastic en verhongeren, verdrinken of stikken. ‘Wij weten allemaal hoe afstotelijk de aanblik van plastic tassen is die in de bomen en struiken langs de weg wapperen. Vooral onze mangroven, een toeristische attractie, hebben enorm te lijden onder dit fenomeen. Als wij het aantal winkels en supermarkten nemen en vermenigvuldigen met hun aantal klanten, dan wordt het al gauw duidelijk dat er dagelijks duizenden plastic tassen in de natuur terecht komen. Toeristen bezoeken ons eiland om van onze natuur te genieten, onze flora en fauna, die nog steeds intact zijn. Wij moeten zuinig zijn op onze natuur zodat de toeristen blijven komen, omdat toerisme onze belangrijkste economische pijler is. Doorgaan met plastic te verspreiden in ons milieu is een zeer onverantwoordelijke daad’, benadrukt Daisy Coffie.

‘De oplossing kan veel gemakkelijker zijn dan wij denken’, zo meent mevrouw Coffie. ‘Op Aruba hebben ze een soortgelijke wet aangenomen ingaande 1 januari 2017. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij kunnen de Arubaanse expertise op Bonaire importeren. Ik geloof dat de verordening sneller van kracht kan worden als er een werkcommissie komt bestaande uit drie eilandsraadleden. Eén van elk van de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eilandsraad. Deze werkcommissie gaat op studiereis naar Aruba of vraagt een van de personen die bij de totstandkoming van deze wet betrokken was op ons zustereiland om als adviseur naar Bonaire te komen. Ik denk dat als de werkcommissie per 1 januari 2018 aan de nodige voorbereidingen begint en drie maanden later, op 1 april 2018 dus, van start gaat met een bewustwordingscampange voor de bevolking en de ondernemers, dat dan per 1 juli 2018 de verordening een feit kan zijn. Populisme hoeft ook geen hindernis te zijn, want het is gebleken dat de Arubaanse consument niet resistent was tegen de invoering. Iedereen was er heel snel aan gewend dat ze hun eigen duurzame tas van huis mee moesten nemen.’

Tot slot vertelt Daisy Coffie: ‘Ik ben me ervan bewust dat een dergelijke verordening het probleem niet helemaal zal oplossen. Er zijn veel andere voorwerpen en allerlei soorten plastic verpakkingsmateriaal in gebruik. Ook de zogenaamde piepschuimbakjes hebben een grote negatieve impact. Maar het gaat wel om een belangrijke eerste stap die ten grondslag zal liggen aan beleid dat steeds meer gericht zal zijn op een duurzamer Bonaire!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *