Eilandsraad gaat unaniem akkoord met de instelling van een Gezamenlijke Rekenkamer voor de BES-eilanden

Het Bestuurscollege is blij dat tijdens de raadsvergadering van 2 oktober jl, de eilandraad van Bonaire unaniem akkoord gegaan is met de instelling van een Gezamenlijke Rekenkamer voor de BES-eilanden.
Conform artikel 95 van de WolBes moeten de openbare lichamen een Gezamenlijke Rekenkamer instellen. De rekenkamer bestaat uit drie leden. Elke eilandsraad benoemt een lid voor de periode van zes jaar.

De Gezamenlijke Rekenkamer is er niet om klachten te behandelen. De Gezamenlijk Rekenkamer is onafhankelijk, heeft zijn eigen begroting en beslist zelf wat het onderzoeksobject(en) is (zijn) en controleert of het bestuurscollege de financiële middelen conform de wet en regels gebruikt. De Gezamenlijke Rekenkamer heeft zijn eigen verordening en formuleert elk jaar opnieuw het onderzoeksplan. Met zijn onderzoeken en adviezen draagt de gezamenlijke Rekenkamer bij aan een betere bestuurskwaliteit.

Op deze wijze ondersteunt de gezamenlijke Rekenkamer de eilandsraad in het controleren van het bestuurscollege. Uiteraard staat de Gezamenlijke Rekenkamer open voor suggesties van de gemeenschap en de leden van de eilandraad. Voordat de verordening in werking treedt moet een vertegenwoordiger van het Koninkrijk goedkeuring hiervoor geven conform artikel 105, lid 2 van de WolBES