Eerste leerling-bouwplaats Caribisch Nederland bij renovatie Kolegio San Bernardo op Bonaire

Op donderdag 26 september 2013 was de eerste leerling-bouwplaats van Caribisch Nederland een feit. SGB-leerlingen Brandon de Palm en Raymond Melaan zijn MBO TMA 2 leerlingen die aan de slag gaan op de leerling-bouwplaats van Kolegio San Bernardo. Brandon en Raymond werden daarom door de Rijksgebouwendienst in het zonnetje gezet. Uit handen van projectleider Leone Vrieling ontvingen zij een mooie veiligheidsuitrusting: een bouwhelm, veiligheidsschoenen en een werkbroek. Leermeester Jan Schouten van BonNed Contractors B.V. keek trots toe. Brandon en Raymond zullen de komende weken eerst aan de slag gaan met de voorbereiding voor het installeren van de toiletgroepen en het voorbereiden van de bouwmuren.

De Rijksgebouwendienst (Rgd) voert in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het zogenoemde Masterplan Onderwijshuisvesting Bonaire uit. De renovatie van Kolegio San Bernardo maakt daar onderdeel van uit. Door het concept van ‘social return’ toe te passen bij bouwprojecten van het Rijk kan de werkgelegenheid in Caribisch Nederland worden bevorderd. Hiermee wordt de sociale impact van de projecten vergroot. Een voorbeeld van ‘social return’ is het instellen van leerling-bouwplaatsen. De Rijksgebouwendienst zal dus bij zoveel mogelijk bouwprojecten in Caribisch Nederland leerling-bouwplaatsen realiseren.

Om in aanmerking te komen voor een leerling-bouwplaats moet de aannemer een door de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) erkend leerbedrijf zijn, of kunnen worden. Een bedrijf moet ook beschikken over één of meerdere bevoegde leermeesters. Deze leermeesters begeleiden de leerlingen op de bouwplaats, in goed overleg met de leerwerkplekbegeleiders van de SGB.

BonNed Contractors B.V. heeft zich verplicht gedurende de looptijd van de renovatie voor maximaal 3 SGB-leerlingen van de TMA-opleiding een leerwerkplek beschikbaar te stellen. De SGB heeft de leerlingen voorgedragen aan de aannemer. De aannemer heeft de leerlingen aangesteld na een sollicitatiegesprek. Brandon en Raymond gaan vier dagen per week op de bouwplaats werken en één dag per week naar school. Voor de gewerkte dagen ontvangen zij een minimumloonbedrag van de aannemer.