Eerste conferentie kindermishandeling

Op 27 juni werd de eerste conferentie over kindermishandeling op Bonaire gehouden met als thema “Niets doen is geen optie”. Gezaghebber mevrouw dr. Lydia Emerencia onderstreepte het belang van het onderwerp en benadrukte dat het openbaar lichaam volledig achter het thema van deze conferentie staat. Gedeputeerde mevrouw Silvana Serfilia sprak tijdens de conferentie.