Eerste bezoek van de cutter ‘Confidence’ van de U.S. Coast Guard aan Bonaire

Afgelopen vrijdag heeft gezaghebber Edison Rijna officieel bezoek ontvangen van commandant Tim Hammond van de Amerikaanse kustwacht. Tijdens dit bezoek werd er op aangename wijze gesproken over de aanwezigheid van de cutter in onze haven. Terwijl luitenant Dan Halsig en 2e luitenant Sierra Webb van publieke zaken toekeken heeft commandant Tim Hammond een plakkaat met een foto van de cutter overhandigd aan gezaghebber Rijna.

Later in de loop van de dag heeft gezaghebber Rijna, vergezeld van mw Joan Brester van de Directie Toezicht en Handhaving en de waarnemend korpsschef van de politie dhr Marchand, een bezoek afgelegd aan boord van de USCG Confidence waar commandant Hammond een uitgebreide uitleg gaf over de cutter. Tot slot heeft gezaghebber Edison Rijna een aandenken aangeboden aan commandant Tim Hammond in de vorm van een album met Bonairiaans natuurschoon en hij heeft tevens de commandant het wapen van Bonaire opgepind als blijk van waardering en vriendschap van Bonaire. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *