Dwingen tot afgifte stempas strafbaar

Gezaghebber mevrouw dr. Lydia Emerencia en Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte hebben uit verschillende hoeken signalen ontvangen dat er mensen zijn die de wijken in gaan om stempassen op te halen en zelfs te eisen dat mensen hun stempas inleveren. Deze groep mensen zegt dat dit een vorm van protest is en zetten mensen in sommige gevallen zelfs onder druk om hun stempas in te leveren.

De Gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger maken zich zorgen over deze ontwikkeling en stellen hierbij duidelijk dat het afgeven van een stempas aan derden alleen is toegestaan wanneer iemand er zelf voor kiest om een volmacht aan iemand anders te geven, zodat diegene voor hem/haar kan stemmen.

Het is niet toegestaan anderen onder druk te zetten om een stempas af te geven, of een stem uit te brengen. Dat kan een strafbaar feit opleveren, ingevolge artikel 131 (Wetboek van Strafrecht BES): “Hij die bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk iemand verhindert zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.”

Iemand die zijn stempas gedwongen heeft afgegeven, kan geen vervangende stempas meer ophalen bij het Openbaar Lichaam Bonaire.
Ook voor mensen die hun stempas kwijt zijn is het niet meer mogelijk om een nieuwe op te halen, de deadline hiervoor was 10 september jl. Zonder stempas is het niet mogelijk om te gaan stemmen.
Weet u nog niet op wie u wilt gaan stemmen, dan kunt u informatie over de politieke partijen verkrijgen via hun websites, hierop staan ook hun verkiezingsprogramma’s. Ook voeren enkele partijen campagne op de eilanden. Het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor de organisatie van der Tweede Kamer verkiezingen. RCN is verantwoordelijk voor de opkomstcampagne.
De Gezaghebber en Rijksvertegenwoordiger herhalen hun advies om gebruik te maken van het stemrecht. Het is een verworven recht, wat lang niet overal een vanzelfsprekendheid is.