DUO maakt terugbetalen studieschuld gemakkelijker en goedkoper

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) start begin 2013 een proef waarbij cliënten in Caribisch Nederland hun, in Europees Nederland opgebouwde, studieschuld terugbetalen op een rekening bij de lokale Maduro and Curiel’s Bank (MCB).

Inwoners van Caribisch Nederland die in Europees Nederland hebben gestudeerd en een studieschuld hebben, moeten tot nu toe extra kosten maken om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Zij moeten immers extra betalen om bedragen naar een buitenlandse bankrekening over te kunnen maken. Daarnaast lopen zij een koersrisico.

Goedkoper
Vanaf januari/februari 2013 start een proef, waarmee terugbetalen van studieschulden gemakkelijker en goedkoper wordt. Er wordt geld overgemaakt op de rekening van een lokale bank. Geen extra transactiekosten. De omwisselkoers wordt in januari vastgesteld en geldt voor het hele kalenderjaar. Is de dollar in de loop van het jaar minder waard geworden, dan compenseert DUO. Is de dollar meer waard geworden, dan wordt het te veel betaalde bedrag afgeboekt als extra aflossing op de studieschuld. Op dit moment kunnen alleen cliënten uit Caribisch Nederland meedoen met deze proef. Er is inmiddels een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op Bonaire, waarbij enthousiast werd gereageerd door de aanwezigen. Begin 2013 wordt nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Brief
Aan de groep mensen die mee kan doen aan de proef (en waarvan het adres bekend is bij DUO) is inmiddels een brief gezonden. Mensen die geen brief hebben ontvangen, maar wel mee willen doen met de proef, kunnen voor informatie terecht bij RCN-studiefinanciering, Kaya L.D. Gerharts 13, Unit 13, telefoonnummer 717-8509 of een mail sturen aan: studiefinanciering@rijksdienstCN.com.