DUO geeft voorlichting over terugbetalen studielening

In de week van 19 tot en met 23 november 2012 zal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op Bonaire voorlichting geven over het terugbetalen van studieschulden. Voormalige studenten, die met studiefinanciering van DUO in Nederland hebben gestudeerd zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Het gaat om voormalige studenten die vanaf 1 januari 2013 moeten starten met het terugbetalen van hun studieschuld. Tijdens het gesprek zal onder andere besproken worden hoe de lening kan worden terugbetaald. Verder wordt overlegd wat de mogelijkheden zijn wanneer een voormalig student (tijdelijk) niet kan terugbetalen.

Het kan voorkomen dat studenten die op Bonaire wonen en moeten gaan terugbetalen, geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Zij kunnen een afspraak maken via RCN-Studiefinanciering, Kaya L.D. Gerharts 13 Unit 3, via telefoonnummer 717-8509of of via studiefinanciering@rijksdienstCN.com.