Douane vierde 61ste Internationale Douanedag

Dit jaar werd de 61ste Internationale Douanedag gevierd. Ieder jaar heeft de Douanedag zijn eigen thema. Zo was in 2012 het thema ‘verbinding’, met als slagzin ‘Grenzen verdelen en Douane verbindt’. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘innovatie’. Uitgelezen gelegenheid om innovatieve ideeën, nieuwe partnerschappen, oplossingen en technologieën onder de aandacht te brengen.

‘Innovatie’ was een van de onderwerpen waar de heer Bermudez, directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN), de nodige aandacht besteedde in zijn toespraak tijdens het officiële gedeelte van de dag. De heer Bermudez benadrukte dat met de BES wetgeving, ook een nieuw operationeel kader is ingevoerd voor de douane. De ouderwetse visuele controles op magazijnen en ‘E-zones’ zijn grotendeels vervangen door administratieve controles en ‘audits’. Het gevolg hiervan is dat de klanten meer ruimte en tijd geboden wordt om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, terwijl de douane-ambtenaren nu ondersteund worden door moderne elektronische instrumenten in hun risicobeheer en profilering. Tevens werd het belang van een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners (o.a. Kmar, Politie, Kustwacht, Brandweer) naar voren gebracht.

De heer Bermudez merkte op dat dit jaar de Belastingdienst diverse samenwerking protocollen zal aangaan met de partners in de handhavingketen, waarbij door gezamenlijke optredens, meer efficiency gehaald kan worden uit de beschikbare mensen en middelen.

De dag begon met een Kerkdienst, terwijl ook sociale activiteiten werden georganiseerd.
Douane Caribisch Nederland maakt onderdeel uit van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) en is met name belast met het toezicht op de goederenstroom naar en uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de heffing van ABB bij invoer. Als zodanig vormt ze een onderdeel van de Nederlandse Douane.