Directeur Generaal Natuur en Regio (EL&I) brengt bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire

De Directeur Generaal Natuur en Regio van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), mevrouw Annemie Burger, brengt van 24 tot en met 28 september een werkbezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Zij komt om te spreken over de ideeën die de eilanden hebben aangaande de aanwending van het budget van 10 miljoen Euro dat vanuit het ministerie van EL&I beschikbaar is gesteld voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarnaast komt zij ook om te spreken over energiezaken, duurzame groei, toerisme en landbouwpotentieel op de eilanden.

Mevrouw Burger zal op de verschillende eilanden plaquettes overhandigen aan de natuurorganisaties, om voor de in aanmerking komende natuurparken de status van nationaal park officieel te bevestigen. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van leden van de bestuurscolleges.
Op Saba staat dit gepland op maandag 24 september Mevrouw Burger zal meteen in de haven ook de Sababank patrouilleboot dopen met de door Hare Majesteit gesanctioneerde naam “Queen Beatrix”.
Op Statia wordt op 25 september de nationale park status verleend voor zowel de Quill/Boven als voor het marine park.
Op Bonaire wordt de nationale park status voor het marine park aan Stinapa verleend op donderdag 27 september.

Op Statia zal mevrouw Burger aanwezig zijn als keynote speaker bij de 1st annual Statia’s Sustainability Conference. Op Bonaire maakt zij kennis met de natuurorganisaties zoals DCNA en STCB en uiteraard Stinapa. Zij krijgt een toelichting op de projecten Bonaire Green Island Economy (in samenwerking met WNF) en Bonaire: the economics of ecosystems and biodiversity (in samenwerking met VU, WUR Imares).
Op Bonaire zal zij ook Magasina di Rei bezoeken, waar dan een kleine business to business beurs gaande is over duurzaamheid: van duurzaam geproduceerde regionale producten tot technische mogelijkheden voor energiebesparing.