Diploma-uitreiking politie

Op vrijdag 26 juli hebben 23 korpsleden uit handen van Hoofd School Politiekunde van de Nederlandse Politie Academie, een diploma mogen ontvangen.
7 aspiranten zijn geslaagd voor het diploma Politiemedewerker en 16 collega’s, die al op diverse afdelingen in het korps werkzaam zijn, slaagden voor het diploma Allround-politiemedewerker.

Onder luid applaus van genodigden en gasten, ontvingen de aspiranten hun 2e streep op de schouder. Deze nieuwe rangonderscheidingstekens werden opgedaan door Korpschef mevrouw Buitink en Hoofd Basispolitiezorg de heer Rosales.
De opleidingen binnen het politiekorps Caribnisch Nederland zullen een vervolg krijgen. Een 2e groep van 16 politiemensen die op gaat voor de 1-jarige opleiding tot Allround politiemedewerker, zal na de grote vakantie beginnen. Zoals het er nu naar uitziet zal er in 2014 weer een klas aspiranten starten. Zodra daar besluitvorming over is, zal dit zo snel mogelijk in de media bekend worden gemaakt.