Delegatie van Eerste Kamer bezoekt Caribisch deel Koninkrijk

Op 2 januari 2013 reist een delegatie, bestaande uit zeven Eerste Kamerleden, af naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De parlementaire delegatie, onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Marijke Linthorst, zal werkbezoeken afleggen aan achtereenvolgens Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Door middel van werkbezoeken wil de delegatie zich op de hoogte stellen van de actuele situatie in Caribisch Nederland. Daarbij laat de delegatie zich graag informeren over de ervaringen met de uitvoering van wet- en regelgeving die van kracht is geworden met de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk. De delegatie zal daarbij niet alleen gesprekken voeren met bestuurders en volksvertegenwoordigers, maar ook werkbezoeken afleggen op onder meer het terrein van zorg en onderwijs. Daarnaast zal de delegatie met de bevolking in gesprek treden tijdens informele ontmoetingen.

De delegatie is op 4 en 5 januari op Bonaire, op 8 en 9 januari op Sint Eustatius en op 9 en 10 januari op Saba. De delegatie brengt voorts bezoeken aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten en voert daar onder meer gesprekken met de Staten en de regeringen van die landen.

De delegatie bestaat uit de volgende kamerleden: Drs. M.Y. Linthorst (delegatieleider, PvdA), Dr. S.C. van Bijsterveld (CDA),P. van Dijk (PVV),
Prof. dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks), Mr. Th.C. de Graaf (D66), Mr. A.C. Quik-Schuijt (SP), Mr. B.J. Swagerman (VVD).