Deadline voor gebruik van SZV verzekeringskaart St. Maarten op ABC eilanden

Het Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekering (SZV) van Sint Maarten maakt hierbij aan alle momenteel op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijvende SZV-verzekerden het navolgende bekend. De SZV kaart geeft geen recht op vrije medische behandeling buiten Sint Maarten tenzij u voor een specifieke medische behandeling bent uitgezonden door het SZV. 

Vanwege de noodtoestand na orkaan Irma is bij wijze van uitzondering een tijdelijke voorziening getroffen voor huisartsen bezoek en verstrekking van medicijnen aan verzekerden die op Aruba, Curaçao en Bonaire verblijven. Nu de noodtoestand is opgeheven en het luchtvaartverkeer met Sint Maarten weer op gang gaat komen, eindigt deze tijdelijke voorziening op 22 oktober 2017 om 24:00 uur. 

Verzekerden die na 22 oktober 2017 medische behandeling en/of medicijnen nodig hebben dienen de kosten daarvan zelf te dragen en kunnen nadien een verzoek tot vergoeding van de kosten indienen.  Een dergelijke verzoek dient altijd onderbouwd te zijn met originele kwitanties en geeft geen automatisch recht op vergoeding. Ingediende declaratie verzoeken worden beoordeeld door het controleerde geneeskundige van de SZV. Een eventuele vergoeding wordt vastgesteld met toepassing van de betreffende regelgeving en met inachtneming van de lokale tarieven van Sint Maarten. 

Voor vragen of aanvullend informatie kan de SZV bereikt worden op telefoon nummer +1721 546-6782 of per e-mail via info@szv.sx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *