De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn onderweg

Recent zijn de waardebeschikkingen vastgoedbelasting verzonden. Deze waardebeschikking geeft de waarde van uw onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt daarna de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald.

De huidige waarde van uw onroerende zaak staat op deze waardebeschikking, dit is dus niet het bedrag dat u aan vastgoedbelasting verschuldigd bent. De effectief te betalen vastgoedbelasting bedraagt 1% van de vastgestelde waarde.
De aanslag vastgoedbelasting waarop vermeld staat wat u moet betalen, ontvangt u eind 2012.

Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën echter een wetsvoorstel aangekondigd dat beoogt het effectief tarief van de vastgoedbelasting met ingang van 2011 voor hotels te verlagen naar 0,4% en voor overige onroerende zaken naar 0,8%. Ook zal met ingang van 2011 de eerste USD 50.000 van de waarde van tweede woningen van particulieren worden vrijgesteld van vastgoedbelasting. Daarenboven stelt de Staatssecretaris bovendien nog een extra verlaging van het effectief tarief met 0,2% voor de jaren 2011 en 2012. Dit omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt opgelegd.

Vastgoedbelasting is bedoeld voor o.a. eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en voor niet-natuurlijke personen (lichamen) die onroerend goed bezitten.

Indien u een eigen woning heeft en daar ook in woont of een woning huurt, betaalt u geen vastgoedbelasting. Hebt u wel een tweede woning en geeft de waardebeschikking vastgoedbelasting een waarde aan beneden de USD 50.000 dan hoeft u daarover ook geen vastgoedbelasting te betalen.

Raadpleeg de website: www.belastingdienst-cn.nl mocht u meer informatie wensen, of haal de vastgoedbelasting folder bij het kantoor van de Belastingdienst.