Waardebeschikkingen vastgoedbelasting worden niet in juli 2012 verstuurd

Het zat in de planning om medio 2012 een start te maken met het versturen van de waardebeschikkingen vastgoedbelasting. De Belastingdienst heeft deze planning aangepast, er is besloten om de waardebeschikkingen vastgoedbelasting pas later dit jaar te versturen.

De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) vindt het belangrijk dat een zo groot mogelijke groep van de belastingplichtigen voor de vastgoedbelasting op hetzelfde moment de waardebeschikking ontvangt. Door het uitstel heeft de B/CN meer tijd om het bestand met waarderingsgegevens verder op te bouwen.

Een waardebeschikking geeft de waarde van uw onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald. Vastgoedbelasting is in grote lijnen bedoeld voor eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, en niet–natuurlijke personen (bedrijven) die onroerend goed bezitten.

Belastingdienst Caribisch Nederland zal nader bericht doen uitgaan zo gauw bekend is wanneer de waardebeschikkingen vastgoedbelasting zullen uitgaan.