De PHU heeft nieuwe financiële regels

Om corruptie te beteugelen zijn regels en transparantie onmisbaar. Daarom heeft de politieke partij Pro Hustisia i Union (PHU) in december 2012 nieuwe financiële regels voor zichzelf opgesteld. Deze regels gelden alleen voor de PHU, omdat de PHU andere partijen niet kan dwingen om vergelijkbare anti-corruptie regels aan te nemen. Zonder anti-corruptie regels is corruptie natuurlijk gemakkelijker. Sommige mensen en partijen prefereren dat.

De PHU heeft de Landsverordening Financiering Politieke Partijen van Curaçao als model gebruikt om de volgende interne regels op te stellen. De regels wijken enigszins af van de Curaçaose regels. Hieronder de belangrijkste:
De PHU houdt een permanente chronologische registratie bij van alle giften. Giften van
$ 3000.- of meer afkomstig van natuurlijke en/of rechtspersonen zullen worden gepubliceerd in het jaarverslag. Giften van dezelfde natuurlijke en/of rechtspersoon die accumulerend in een kalenderjaar $ 3000.- overschrijden, worden geadministreerd als voornoemd en dus ook gepubliceerd.

In de administratie wordt van elke gift vermeld:
– de naam en adres van de persoon, het bedrijf of de instelling die de gift heeft gedaan;
– het bedrag of waarde van de gift;
– de datum van de gift.

De PHU neemt alleen giften aan indien deze afkomstig zijn van:
– ingezetenen van het Koninkrijk;
– binnen het Koninkrijk gevestigde rechtspersonen of organisaties, met uitzondering van door de overheid gesubsidieerde instellingen

Een persoon, bedrijf of instelling kan in een kalenderjaar ten hoogste $ 15.000 al dan niet geaccumuleerd aan de PHU of kandidaat schenken.

Giften die het bedrag van $ 15.000 te boven gaan worden niet door de PHU of kandidaat aanvaard, dan wel geretourneerd.

Anonieme giften worden niet aanvaard. Indien ontvangen, worden zij aan een door het partijbestuur bepaald sociaal doel of doelen overgedragen.

De volledige nieuwe regels van de PHU zullen worden gepubliceerd in het Nederlands en Papiaments op de website van de PHU, www.phubonaire.com