De cyclus van kindermishandeling doorbreken: Preventie is de sleutel!

Op dinsdag 22 en woensdag 23 januari heeft de studiegroep: ‘Kindermishandeling, niets doen is geen optie’ voor de tweede keer een conferentie over dit delicate onderwerp georganiseerd. Dit werd gecombineerd met een training voor professionals over hoe je de signalen van (potentiële) mishandeling kunt herkennen en hoe je hierover met elkaar kunt praten, met ouders en binnen de gemeenschap. De conferentie werd gehouden op Statia. Het thema van deze conferentie was: “de veiligheid van het kind komt op de eerste plaats!

In vervolg op de conferentie over kindermishandeling die op 14 juni 2012 is gehouden, is en studiegroep gevormd die de taak verder op zich zou nemen om uit te zoeken hoe we als een eiland en met professionals kindermishandeling kunnen aanpakken. De studiegroep heeft het feit opgepakt dat de gemeenschap een belangrijke rol speelt in de aanpak van kindermishandeling. Een van de belangrijkste doelen moet zijn om de gemeenschap, ouders, kinderen en ook professionals en de overheid te informeren.

Met het bewust maken van de gemeenschap wil de werkgroep aangeven dat veel mensen niet echt weten wat wordt beschouwd als misbruik. Als mensen horen over misbruik denken ze aan fysiek geweld, zoals slaan of seksueel ongepast gedrag. Maar misbruik gaat veel verder en is meer algemeen dan velen denken. Verbaal geweld wordt als net zo’n groot probleem als lichamelijke mishandeling gezien. Zeggen dat kinderen dom zijn, ze vertellen dat ze nooit iets zullen bereiken, het negeren van een kind, de kinderen voortdurend op jongere broertjes en zusjes laten passen of het voeren van volwassen gesprekken in het bijzijn van kinderen, belemmert al de veilige ontwikkeling van het kind wat, indien niet opgemerkt, kan uitmonden in kindermishandeling.

‘Alles wat een kind pijn doet of belemmert in de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling ‘, wordt beschouwd als kindermishandeling, aldus de werkgroep. In de aanpak, staat het Positive Parenting Program (Triple P) centraal. Dit geeft vooral antwoord op de vraag hoe u, als ouder, uw kind een omgeving kunt bieden, waarin het zich op een positieve manier kan ontwikkelen tot een zelfbewust en verantwoordelijk mens. Dit vanuit de overtuiging dat preventie de sleutel is. Als we ons als gemeenschap richten op veiligheid van het kind in plaats van in actie te komen als er al sprake is van misbruik, dan kunnen we de cyclus doorbreken!

De conferentie en de opleiding worden als een groot succes beschouwd. Alle organisaties die betrokken zijn bij de jeugd waren aanwezig bij de werkconferentie. De opleiding werd gevolgd door 27 personen van verschillende organisaties zoals: de scholen, het kinderdagverblijf, de afdeling welzijn, Mega D Youth Foundation, Expertise Centre St.Eustatius, Victims Aid, de politie, de voogdijraad, het ziekenhuis, kerken, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tijdens de conferentie werden diploma’s uitgereikt aan een aantal deelnemers die onlangs de Triple P training niveau 3 succesvol hebben afgerond. Zij ontvingen ook een kleine blijk van waardering, de CD “Voice of the Youth”. Deze CD bevat indrukwekkende en inspirerende teksten geschreven door de jeugd van Statia en geproduceerd door de lokale artiest Mega D.