De aanslagen vastgoedbelasting zijn onderweg

In januari 2013 werden de aanslagen vastgoedbelasting verzonden.
Op de aanslag vastgoedbelasting staat vermeld wat u aan vastgoedbelasting verschuldigd bent. Omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt
opgelegd, heeft de Staatssecretaris het effectief tarief vastgesteld op 0.6% voor de jaren 2011 en 2012.

Vastgoedbelasting is bedoeld voor o.a. eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en voor niet-natuurlijke personen (lichamen) die onroerend goed bezitten.

Indien u een eigen woning heeft en daar ook in woont of een woning huurt, betaalt u geen vastgoedbelasting. Hebt u wel een tweede woning dan is er een belastingvrije voet van USD 50.000 toepassing. Hierdoor kan het voorkomen dat u een aanslag van USD 0.00 ontvangt, de waarde van uw onroerend goed is dan minder of gelijk aan USD 50.000.

In de vastgoedbelasting zijn enkele vrijstellingen opgenomen, zoals o.a. ‘dormant property’, (braakliggende grond) als de eigenaar inwoner is van Caribisch Nederland, of een onroerende zaak die onderdeel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van een eenmanszaak, bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor land- en bosbouw en natuurterreinen.

Indien u van mening bent dat u ten onterechte een aanslag hebt ontvangen omdat u voor een vrijstelling in aanmerking komt, neemt u dan contact op met het Belastingkantoor via telefoonnummer 715-8585.

Meer informatie over de vastgoedbelasting is te vinden op de website: www.belastingdienst-cn.nl, of u kunt de vastgoedbelasting folder halen bij de Belastingdienst.