Daisy Coffie (MPB) trekt zich voorlopig terug uit de eilandsraad

Na een evaluatie van haar persoonlijke familieomstandigheden en in overleg met degenen die zij het meest nabij zijn, is eilandsraadlid Daisy Coffie tot de conclusie gekomen dat het beter is als ze voorlopig terugtrekt als lid van de eilandsraad. Deze beslissing heeft Coffie middels een brief – waarin ze tevens de wens uitspreekt om een vervanger/ster tijdens de komende eilandsraadvergadering te beëdigen – meegedeeld aan de bestuursvoorzitter van en de partijleider van de MPB de heren Hubert Antonius en Elvis Tjin Asjoe, en daarna aan de voorzitter van de eilandsraad, dhr Edison Rijna. “Dit betekent bepaaldelijk dat ik ontslag neem als lid van de eilandsraad van Bonaire, bijgevolg als fractieleider van de MPB en ik geef mijn zetel terug aan de MPB. Zodoende wordt ruimte geschapen om gelegenheid te geven aan anderen in de partij om ervaring op te doen en inbreng te hebben in de eilandsraad conform het beleid dat de partij voert”, aldus Daisy Coffie.

“Voorlopig ga ik mij op mijn persoonlijke familieomstandigheden focussen, maar ik zal mijn bijdrage blijven leveren aan de MPB-fractie in de eilandsraad, en ook aan de partij en de politiek in het algemeen, voor zover dit mogelijk is”.

Haar brief aan het MPB-bestuur dd. 25-06-2017 blijft op tafel: “het is belangrijk dat wij met zijn allen gezamenlijk alle aandachtspunten die door iedereen naar voren zijn gebracht evalueren en aan de slag gaan daarmee. De MPB-organisatie is nieuw, wij hebben campagne gevoerd, de verkiezingen gewonnen, in de oppositie gefunctioneerd en in het eilandsbestuur zitting genomen, terwijl wij tegelijkertijd nog bezig waren de organisatie te structureren. Het moment is dus gekomen om te evalueren en de nodige aanpassingen te doen om de MPB-organisatie nog meer te verstevigen en te stabiliseren. Het onderdeel van structuur heeft wat achterstand opgelopen omdat de focus op het bestuur gericht was, waar het zoals wij allen weten behoorlijk roerig was en nog steeds is”, zegt Coffie.

“Tot slot wil ik de algemene politieke situatie noemen. Als wij de gebeurtenissen en ontwikkelingen op politiek terrein op Bonaire bezien, deze evalueren en in de weegschaal leggen versus mijn persoonlijke familieomstandigheden, dan zijn ook deze voor mij reden om ervoor te kiezen mijn energie in mijn persoonlijke familieomstandigheden te steken”.

Volgens Daisy Coffie was het voor haar een voorrecht om de Bonairiaanse bevolking en de MPB-partij te vertegenwoordigen in de eilandsraad. “Ik dank eenieder voor de in mijn persoon gelegde vertrouwen gedurende de periode die ik als dienaar van het Bonairiaanse volk in de eilandsraad heb gefunctioneerd”.