Convenant Een Veilige School getekend

Tijdens het ‘Plataforma di Enseñansa’ op maandag 14 mei hebben de directeuren van de educatieve instellingen, de gezaghebber van het Openbaar lichaam Bonaire, Lydia Emerencia, gedeputeerde van Directie Samenleving en Zorg, Silvana Serfilia, Korpschef Korps Politie Caribisch Nederland, Jan Rooijakker en Hoofdofficier van Justitie, David van Delft het convenant Een Veilige School ondertekend.
Het convenant is een leidraad om integraal en gezamenlijk te werken aan de doelen met betrekking tot veiligheid in en om de school.
Het initiatief voor dit veiligheidsconvenant is enkele jaren geleden gekomen vanuit de directie van de Scholengemeenschap Bonaire. Het bestuur van Bonaire heeft daarbij in samenwerking met de politie, het openbaar Ministerie en de educatieve instellingen (basisscholen, voortgezet onderwijs en het expertisecenter onderwijs zorg) hun verantwoordelijkheid gedragen om tot een gezamenlijk convenant te komen. Samen zal men zorgdragen voor de uitvoering van dit convenant.