Contactnummers van de politie

De korpschef heeft eerder al aangegeven dat hij het belangrijk vindt, zeker in zaken die veel impact hebben op de bevolking zoals ernstige misdrijven, samen te werken met de bewoners waardoor er meer kans is de daders op te pakken.
Het is belangrijk dan te weten via welke weg u zo snel mogelijk met de politie in contact komt.
Binnenkort komt hierover ook een folder beschikbaar in 3 talen.

U heeft of ziet een noodsituatie
Op het moment dat iedere seconde telt belt u de alarmlijn 911. Dit nummer is gratis.
Iedereen kan in noodgevallen 24/7 een beroep doen op de politie.

Het bellen van 911 is op Saba op dit moment technisch nog niet mogelijk maar daar wordt hard aan gewerkt. Omdat de bureaus op St. Eustatius en Saba alleen overdag bemand zijn, worden de gesprekken die binnenkomen in de avond en nachtelijke uren automatisch doorgeschakeld naar de politiemeldkamer op Bonaire. Dit doorschakelen is een technische modificatie en heeft geen invloed op de snelheid waarmee de politie in actie komt.

U heeft een melding of een tip (ook anoniem)
Als er een strafbaar feit is gepleegd, kan de politie een onderzoek doen. De politie gaat dan op zoek naar getuigen en bewijsmateriaal. Alleen bij voldoende bewijsmateriaal kan de Officier van Justitie eventueel overgaan tot vervolging. Het is dus heel belangrijk om door te geven wat u hebt gezien of gehoord. Dit kan –anoniem- via onze website www.politiecn.com (knop ‘online service’ => ik heb een melding/tip) maar ook telefonisch via de tiplijn van de politie +(599) 717 7251. Als u de tiplijn belt tijdens kantooruren en een operator aan de telefoon krijgt, vraagt deze soms door naar mogelijke details van het strafbare feit, niet naar uw gegevens. In de avond en nachtelijke uren kunt u uw tip inspreken op het antwoordapparaat.

U wilt aangifte doen
Dat kan persoonlijk op het politiebureau en in bijzondere gevallen kan de aangifte ook bij u thuis opgenomen worden. Aangifte via internet is op dit moment wettelijk nog niet mogelijk.
Denkt u er aan uw identiteitsbewijs mee naar het bureau te nemen!
Kunt u door omstandigheden geen aangifte komen doen aan een politiebureau, dan kan het in een aantal gevallen ook telefonisch. Neemt u daarvoor contact op met de politie op uw eiland.

U heeft een klacht of een compliment
U bent van mening dat (een van de) medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland niet juist of onbehoorlijk hebben (heeft) gehandeld. In sommige situaties kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen, bijvoorbeeld wanneer het voorval al langer dan een jaar geleden plaatsvond of een klacht waartegen u een beroep kan of kon instellen.
Het is dus wel mogelijk een klacht in te dienen over de manier waarop u zich behandeld voelde toen u een bekeuring kreeg, maar niet over het feit dat u bekeurd bent. U kunt hiervoor het online klachtenformulier gebruiken. Deze kunt u vinden via de website (www.politiecn.com) bij de knop ‘Online service’ => Ik heb een klacht / compliment. Natuurlijk kunt u ook een kaart of brief sturen aan de Korpschef Politie Caribisch Nederland, Postbus 360, Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland. Compliment
Ook horen we het graag als een van de medewerkers van het Korps zodanig goed heeft gehandeld dat u een compliment op zijn plaats vindt. U kunt hiervoor een brief of kaart sturen naar bovenvermeld adres of het complimenten-formulier gebruiken op onze website

U heeft een vraag
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt uw vraag stellen:
– aan uw barioregisseur/wijkagent
– via internet op de website www.politiecn.com bij de knop ‘Online service’ => Ik heb een vraag
– via de telefoon. Dan belt u het algemene toegangsnummer van de politie op uw eiland
Bonaire: 717 8000 of 715 8000, voor St. Eustatius: 318 2333 en voor het bureau op Saba: 416 3737