Consultatieronde rond wetsvoorstel elektriciteit en drinkwater

Het wetvoorstel BES elektriciteit en drinkwater ligt momenteel ter inzage. Hierin wordt de regulering van de elektriciteits- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geregeld. Ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn momenteel op de eilanden om de mening van inwoners en stakeholders hierover te horen. Dit doen zij door een zogenaamde consultatie ronde, die plaatsvind tussen 16 augustus en 7 oktober 2013.

Doel van de consultatie
De wet zal effect hebben op de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven en hun afnemers, waaronder consumenten. Daarom vinden de ministeries het belangrijk om hun mening over het wetsvoorstel te horen. Informatie over dit wetsvoorstel en de consultatieronde is ook te vinden op de website: www.internetconsultatie.nl. Het wetvoorstel en de memorie van toelichting zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels

Waarover wordt een reactie gevraagd
Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn reacties welkom, met name reacties op de nieuwe tariefregulering, waarin een capaciteitstarief wordt ingesteld. De verwachte effecten op de rekening van de verschillende afnemerscategorieën worden tegelijk met de consultatie onderzocht. Reacties van iedereen zijn welkom!

Doel van de wet
Het doel is het reguleren van de elektriciteits- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met het oog op een betrouwbare, betaalbare, duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die voor alle afnemers gewaarborgd is. De wetten drinkwater BES en elektriciteitsconcessies BES worden door dit wetsvoorstel ingetrokken.

Verwachte effecten
De wet legt taken, eisen en verplichtingen aan de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven op. Voor zover zij hier niet aan voldoen, zullen zij in overleg met de toezichthouders hier op termijn aan moeten gaan voldoen. Een belangrijk onderdeel betreft de regulering van de tarieven. De tarieven dienen op onderliggende kosten gebaseerd te worden. Voor afnemers springt de nieuwe tariefregulering het meest in het oog. De betaalbaarheid wordt nagestreefd door een structurele subsidieregeling in de wet die aan de afnemers ten goede komt.