Constructief gesprek met ombudsman

De bestuursdelegatie van Bonaire die in Den Haag is voor de halfjaarlijkse Caribisch Nederland-week heeft ook een bespreking gehad met Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. ,,Het was een constructief, vruchtbaar maar ook uiterst plezierig gesprek”, aldus Nereida González. Als secretaris van het Eilandgebied is zij degene die de contacten onderhoudt met de organisatie van de Nationale ombudsman.

,,De Nationale ombudsman van Nederland is sinds 10-10-10 ook de ombudsman voor de burgers van Bonaire die een klacht willen indienen over de overheid of een overheidsinstelling. Wat tot nu aan onze kant echter ontbrak was een voor iedereen heldere procedure. Het goede nieuws is dat het Bestuurscollege vorige week een procesbeschrijving heeft vastgesteld zodat wij intern beter kunnen bewaken dat wij snel en volledig reageren op een klacht die bij de Nationale ombudsman wordt ingediend.”

Nereida González hoopt dat Nationale ombudsman Brenninkmeijer weinig klachten uit Bonaire gaat krijgen. ,,In januari is de eerste klacht ingediend, die is nu in behandeling. Het is goed dat de weg naar de ombudsman laagdrempelig is en dat de burgers goed geïnformeerd zijn over hun rechten. Maar veel belangrijker is het als overheid zo te functioneren dat er geen aanleiding is voor klachten. En als er een klacht binnenkomt deze correct af te handelen zodat de indiener zich niet genoodzaakt voelt naar de Nationale ombudsman te stappen.”

,,Wij werken er daarom aan onze interne klachtenprocedures transparanter te maken en directies ervan te doordringen klachten serieus te nemen en daarover goed te communiceren. Er moet veel sneller worden gereageerd. Als je als overheid je werk goed doet krijg je geen klachten. Maar waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt. In dat geval gaat het er om hoe je met die klacht omgaat.”

Eilandsecretaris Nereida González noemt de verstandhouding met de Nationale ombudsman uitstekend. ,,De heer Brenninkmeijer is zelf al twee keer op Bonaire geweest. Wij hebben ook een goed contact met de contactpersoon voor de BES-eilanden, Jos de Bruin. En in maart komen enkele onderzoekers. De bespreking die wij hier nu in Den Haag hebben gevoerd helpt ons weer verder in ons streven klachten te voorkomen en als er toch klachten zijn die naar tevredenheid van de burger af te wikkelen.”

Foto: Nico van der Ven