Conjunctuur en Nationale rekeningen enquête 2013

Tussen 13 november en 11 december 2013 zullen interviewers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van de conjunctuurenquête (CE) 2013 en de Nationale rekeningen enquête 2012 op pad gaan om bedrijven te bezoeken.

Vanwege het gemeenschappelijk belang hebben het CBS en de KvK besloten om samen op te trekken bij het houden van de Conjunctuurenquête op Bonaire. De conjunctuurenquête beoogt een snel beeld te geven van de huidige ontwikkeling van de economie op Bonaire. De CE zal vanaf nu elk half jaar gehouden worden.

Uit efficiency oogpunt wordt er gelijktijdig met de conjunctuurenquête een Nationale rekeningen (NR) enquête gehouden. De Nationale rekeningen enquête geeft een beeld van de productiestructuur van de economie.

Voor deze onderzoeken is er één steekproef getrokken onder de bedrijven op Bonaire. De geselecteerde bedrijven zullen voor beide onderzoeken benadert worden.

De resultaten van de Conjunctuurenquête zullen begin 2014 gepubliceerd worden en die van de NR enquête in het tweede kwartaal van 2014.

Om deze voor Bonaire belangrijke enquêtes voorspoedig te laten verlopen, vraagt het CBS de medewerking van de geselecteerde bedrijven.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is verplicht zich te legitimeren op moment van het bezoek, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.

Het CBS bedankt van tevoren alle bedrijven voor hun medewerking.

Voor vragen en informatie kunt u contact met het CBS opnemen