Concessie post Caribisch Nederland verlengd

Gelet op het belang om de continuïteit van de postvoorziening in Caribisch Nederland te waarborgen heeft de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, besloten de postconcessie van Nieuwe Post Nederlandse Antillen (NPNA) te verlengen tot 31 december 2013. Dit betekent dat NPNA gehouden is zorg te dragen voor de uitvoering van de in de concessie opgenomen opgedragen diensten. Het betreft onder meer het vervoeren van brieven van ten hoogste 2000 gram, het plaatsen van brievenbussen en postbussen en het uitgeven van postzegels.

Daarnaast is het ministerie gestart met de formele procedure om de postconcessie aan een nieuwe partij te gunnen. Ook NPNA zal op deze gunning kunnen inschrijven. De nieuwe concessiehouder zal uiterlijk per 1 januari 2014 de aangewezen postdienstverlening van de huidige concessiehouder overnemen.

Aangezien de postconcessie Caribisch Nederland met een jaar is verlengd, heeft dit in de ogen van het ministerie geen consequenties voor het huidige personeel van NPNA in Caribisch Nederland. Dit is echter aan NPNA en geen verantwoordelijkheid van het ministerie.

Uiterlijk 31 december 2013 is de postconcessie opnieuw gegund. Dit kan betekenen dat de postconcessie over gaat op een nieuwe partij. In dat geval is het aan NPNA en de nieuwe concessiehouder om afspraken te maken over de positie van het huidige postpersoneel. Het ministerie vindt het belangrijk dat een goede oplossing wordt gevonden en kan waar nodig tussen partijen faciliteren, zonder dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de rechtspositie van het huidige personeel wordt overgenomen. Die is en blijft een verantwoordelijkheid van NPNA.