Certificaat uitreiking Douane Caribisch Nederland

Op 16 november 2012 vond de certificaat uitreiking van de C-Opleiding voor douane beambten plaats. De C-Opleiding is een intensieve en brede beroepsopleiding voor aspirant douane beambten, die bijna één jaar heeft geduurd.

Er zijn in totaal 12 douaniers geslaagd voor deze beroepsopleiding, waarvan opvallend is dat het merendeel uit vrouwen bestaat. Het vakkenpakket is veelzijdig, om zodoende de douanebeambten goed voor te bereiden op hun taak. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van praktijkervaring en theorie; het zogeheten ‘training on the job’ principe.
Vanwege de nieuwe regelgeving is nogal geïnvesteerd in het cursusmateriaal in samenwerking met het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Nederlandse Belastingdienst, en hierdoor is de kwaliteit van de opleiding afgestemd met het nivo van de Nederlandse douaneopleidingen.

Douane Caribisch Nederland – een onderdeel van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en als zodanig ook onderdeel van de Nederlandse douane – is met name belast met het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen.

Op de foto ziet u de voor de C-opleiding geslaagde douane beambten: Jeritza Jimenez-Frans, Milangela Beaumont-Gosepa, Marcella Gustowski, Christoph Pourier, Flor Rombley, Sailixsandra Seraus, Nereida Sint Jago en Humphry Wout in ceremonieel tenue.

Tevens is tijdens deze feestelijke bijeenkomst de E-Opleiding voor douane beambten officieel van start gegaan.

Er zullen 7 douane beambten aan de startende E-opleiding (Opleiding voor benoembaarheid tot E-functionaris) deelnemen. Deze opleiding duurt maximaal één jaar, waarin de medewerkers een zeer intensief programma zullen volgen. Het doel van deze opleiding is om de douane beambten de kennis en vaardigheden bij te brengen die vereist zijn om de taken gekoppeld aan de functie van E-functionaris uit te voeren. Ook hier is er sprake van een ‘training on the job’. Enkele vakken die tijdens de E-opleiding aan bod zullen komen zijn: Douane- en Accijnswet BES, Algemene Bestedingsbelasting, Strafrecht en Strafvordering, Communicatieve Vaardigheden, niet fiscale Douanetaken en Controletechniek.

Tot en met woensdag: tot 25% extra korting (Actie vanaf 23-11-2012)