CDA-leider laat zich bijpraten over Bonaire

CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma heeft zich uitvoerig door gedeputeerde Burney el Hage laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen op Bonaire. De twee ontmoetten elkaar na afloop van de Caribisch Nederland-week.

De voorman van de christendemocraten toonde zich zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van de besprekingen die de afgelopen dagen zijn gevoerd met de diverse ministeries. El Hage kon hem vertellen dat het ontwikkelplan voor Bonaire door het kabinet is omarmd en dat de daarin opgenomen projecten de komende maanden in samenspraak met de departementen worden uitgewerkt waarbij aan de renovatie van achterstandswijken de hoogste prioriteit wordt gegeven.

Ook werd stilgestaan bij de grote ongerustheid die er in Caribisch Nederland heerst over de bezuinigingen die minister Edith Schippers van Volksgezondheid in het zorgpakket wil doorvoeren. El Hage meldde Van Haersma Buma dat de drie eilanden de bewindsvrouw het voorstel hebben gedaan om een gezamenlijke werkgroep te formeren die de impasse moet doorbreken maar voegde er meteen aan toe het op prijs te stellen als de fracties in de Tweede Kamer de kwestie goed blijven volgen totdat er een acceptabele oplossing is gevonden. Het CDA heeft eerder al kritische vragen aan minister Schippers gesteld over haar ingreep in het zorgpakket.

Foto Nico van der Ven